Fler läromedel
Nyhet
komvux sfi_laptop

Produktinformation

Titel: Gilla svenska sfi kurs B Digital
Artikelnummer (ISBN): 9789198442335
Första utgåva: 2020-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 139 kr/användare och läsår

Gilla svenska sfi kurs B Digital

Flexibelt och genrepedagogiskt sfi-läromedel

Gilla svenska sfi kurs B Digital bygger på Natur & Kulturs läromedel Gilla svenska och innehåller allt du är van vid från den tryckta boken.

Gilla svenska sfi kurs B Digital är ett komplett och heldigitalt läromedel med övningar som tränar de fem färdigheterna läsa, höra, samtala, berätta och skriva, med direkt koppling till kursplanen i sfi. Fokus ligger på ett funktionellt språk som eleverna snabbt kan använda.

Fem snabba om läromedlet

  • Inspirerande teman med vuxenperspektiv.
  • Fokus på läsförståelse. I varje arbetsområde finns huvudtexter på två nivåer.
  • Mallar och modeller för elevproduktion i form av exempeltexter och filmade samtal.
  • Ett stort antal självrättande ord- och grammatikövningar.
  • Självrättande test och diagnoser i slutet av varje arbetsområde.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Teman i Gilla svenska sfi kurs B Digital är relevanta för vuxna elever som ska etablera sig i Sverige. De får kunskap om svenska förhållanden och koder, aktuella händelser och ett funktionellt språk som de kan använda direkt efter första lektionen. Läromedlet är uppbyggd med progression inom respektive arbetsområde. Och varje arbetsområde är fristående för att det ska vara flexibelt för elev och lärare vid kontinuerligt intag.

Läromedlet uppdateras kontinuerligt.

Stöttning i din undervisning

Läromedlet stöttar dig som lärare och du har möjlighet att lägga upp din undervisning på flera olika sätt. Tack vare variationen i övningarna kan du enkelt varva mellan skärmtid och gruppuppgifter eller aktiviteter i helklass.

I lärarhandledningen hittar du allt du behöver för att arbeta med läromedlet. Materialet består av lärarinstruktioner och ett stort antal kopieringsunderlag, skrivmallar, bedömningsmatriser samt kapiteltester och NP-liknande nivåtester

Ett läromedel som motiverar eleven

Alla arbetsområden har en tydlig struktur med återkommande moment: tydliga mål i början av arbetsområdet, förförståelse och strategier inför varje färdighet, grammatik och digital kompetens. Färdigheterna är indelade efter kursplanen för sfi och består av: läsförståelse, hörförståelse, skriftlig färdighet och muntlig interaktion samt muntlig produktion. I varje arbetsområde får eleverna dessutom lära sig att tolka text och bilder som till exempel diagram och skyltar. Genom att läsa och lyssna på korta dialoger, som finns i varje kapitel, förbättrar eleverna sitt uttal.

Till varje arbetsområde finns också självrättande tester och diagnoser.

Grammatik i en kontext

I varje arbetsområde finns en kort grammatikgenomgång. Alla övningar och exempel i förklaringarna utgår från det ordförråd som eleverna har tränat i arbetsområdet. Utöver det finns även ett bibliotek med alla grammatik samlad. Här finns det både grammatikgenomgångar och övningar.

Filmer ger ytterligare stöttning

Som ytterligare stöttning finns för varje arbetsområde en film som visar exempel på ett samtal och en som visar någon som berättar. Tanken är att eleverna ska kunna använda filmerna som modell för sin egen produktion.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Sanna Lundgren och Caroline Croona

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär