Läromedel

Med läromedel från Digilär får du en helhetslösning, och allt du behöver till lektionen. Högkvalitativt och inspirerande innehåll väcker elevernas lust att lära, och du har också friheten att lägga till eget material. Digilärs heldigitala läromedel har det som krävs för att en elev ska motiveras, lära och lyckas.

v2_illustration_laromedel

Verktyg för att lyckas

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner för att stötta elevers lärande.

Lässtöd & anpassning

Med funktioner som stöttar elevens inlärning, till exempel möjligheten att lyssna på texten, välja bläddraläge, använda läslinjal och göra olika textinställningar, kan elever anpassa läsningen efter sina behov.

Stöttning i innehållet

Självrättande övningar, filmer, bildspel och ordförklaringar är bara ett urval av allt det innehåll som finns i Digilärs läromedel skapat för att hjälpa eleven med förståelse och motivation.

Studieteknik

Genom att skriva egna anteckningar och samla svåra ord i egna ordlistor med självrättande träningsfunktion får eleven verktyg för studieteknik och kan göra läromedlet till sitt eget.

Kommunikation

Med Digilär kan du som lärare få överblick över elevernas resultat, kommentera inlämnade uppgifter och kommunicera med eleverna – direkt i läromedlet. Du sparar tid och förenklar för eleverna med allt på ett och samma ställe.

Ständigt uppdaterade

I takt med att världen förändras gör även innehållet i våra läromedel det. Vi uppdaterar ständigt vårt material med aktuell information – så att dina elever ska veta vad som pågår i deras omvärld. Med återkommande uppdateringar som exempelvis Månadens tema, Nutidskrysset och Words of the Week får du som lärare kontinuerligt nytt undervisningsmaterial att arbeta med.

Digilärkonceptet

macbook

Prova gratis

Skapa ett kostnadsfritt testkonto i 30 dagar