Läromedel

Med digitala läromedel från Digilär får du en helhetslösning. Högkvalitativt och inspirerande innehåll väcker elevernas lust att lära, och du har friheten att lägga till eget material.

v2_illustration_laromedel

Verktyg för att lyckas

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner för att stötta elevers lärande.

Lässtöd & anpassning

Med funktioner som stöttar elevens inlärning, till exempel möjligheten att lyssna på texten, välja bläddraläge, använda läslinjal och göra olika textinställningar, kan elever anpassa läsningen efter sina behov.

Stöttning i innehållet

Självrättande övningar, filmer, bildspel och ordförklaringar är bara ett urval av allt det innehåll som finns i Digilärs läromedel skapat för att hjälpa eleven med förståelse och motivation.

Studieteknik

Genom att skriva egna anteckningar och samla svåra ord i egna ordlistor med självrättande träningsfunktion får eleven verktyg för studieteknik och kan göra läromedlet till sitt eget.

Kommunikation

Med Digilär kan du som lärare få överblick över elevernas resultat, kommentera inlämnade uppgifter och kommunicera med eleverna – direkt i läromedlet. Du sparar tid och förenklar för eleverna med allt på ett och samma ställe.