Fler läromedel
Nyhet
4_6_matematik_laptop

Produktinformation

Titel: Digilär Matematik för årskurs 4-6
Artikelnummer (ISBN): 9789198442472
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 69 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Matematik för mellanstadiet

Allt du behöver till matematiklektionen

Digilär Matematik för mellanstadiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för matematik för årskurs 4, enligt Lgr 11. Läromedlet ger både lärare och elever möjlighet att växla mellan olika arbetssätt. Vid sidan om övningarna finns exempel på anpassningar och extra aktiviteter.

Ständigt uppdaterat och inspirerande material

Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Pixel. Här finns en genomtänkt metodik – från konkret till abstrakt. Läromedlet grundlägger matematisk förståelse, uppmuntrar till samtal och reflektion samt bygger på vetenskapliga teorier och beprövad erfarenhet. Återstående delar för årskurs 5 och 6 kommer att vara färdigt till skolstarten i augusti 2019. Demo finns nu.

Stöttning i din undervisning

Till varje arbetsflöde finns en lärarhandledning som ger dig som lärare stöd för hur du lägger upp din undervisning. Lärarhandledningen innehåller exempel på anpassningar och extraaktiviteter vilket ger bra förutsättningar att individanpassa undervisningen efter dina elevers skilda behov. Som lärare har du även möjlighet att komplettera materialet med egna uppgifter och bifoga eget material. Du kan själv styra vilket innehåll du vill att eleverna ska arbeta med genom att framhäva valda arbetsområden och arbetsflöden. Du kan snabbt kontrollera och kommentera de övningar och uppgifter eleverna har gjort.

Motiverar eleven

Till varje arbetsflöde finns en introduktionsfilm som presenterar innehållet. Varje arbetsflöde har även gott om självrättande övningar på tre nivåer där eleven får direkt feedback vilket ger ökad motivation. Momenten har en överskådlig struktur som gör att eleverna har lätt att orientera sig.

Introduktionsfilmer

Här nedan visas ett utdrag från en introduktionsfilm i Digilär Matematik. Alla arbetsflöden i läromedlet inleds med en film.

Tips till dig som vill prova Digilär Matematik

  1. Titta på någon introduktionsfilm som inleder ett arbetsflöde och prova de övningar och kreativa uppgifter som finns i anslutning till filmerna.
  2. Läs igenom arbetsflödets lärarhandledning.
  3. Titta även på den lärarhandledningstext som finns till några specifika övningar och kreativa uppgifter i flödet.
  4. Räkna några övningar och gå igenom några kreativa uppgifter.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Gunnar Nordberg, Öyvind Vågen, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegaard, Mona Røsseland, Bjørnar Alseth

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär