Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Matematik för årskurs 4–6
Artikelnummer (ISBN): 9789198442472
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 75 kr/användare och läsår

Är du kund hos Digilär/NOK så beställer du dina läromedel hos NOK.se

Digilär Matematik – läromedel för mellanstadiet

Allt du behöver till matematiklektionen

Digilär Matematik för mellanstadiet är ett komplett heldigitalt läromedel grundlägger matematisk förståelse och uppmuntrar till samtal och reflektion. Vid sidan om övningarna finns filmer som beskriver och förklarar innehållet samt teoriavsnitt till varje arbetsflöde som eleverna möter. Digilär Matematik för mellanstadiet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Pixel.

Fem snabba om läromedlet

 • Tydlig struktur.
 • Introduktionsfilmer till varje arbetsflöde.
 • Ett stort antal självrättande övningar i tre nivåer till varje arbetsflöde.
 • Lärarhandledning till varje arbetsflöde.
 • Som lärare får du statistik över elevernas arbete. Du kan också kommentera och dokumentera vad varje elev gör.

Genomtänkt metodik

I Digilär Matematik finns en genomtänkt metodik – från konkret till abstrakt. Det innebär att eleverna på olika sätt får möjlighet att bygga upp förståelse med hjälp av bildstöd och matematiskt språk.

Stöd för undervisning

Till varje arbetsflöde finns en lärarhandledning som ger stöd för gemensamma genomgångar och exempel på anpassningar och extraaktiviteter vilket ger bra förutsättningar att individualisera undervisningen. Det digitala läromedlet adderar funktioner som stöttar inlärningen. Som lärare har du också möjlighet att komplettera materialet med egna uppgifter. Du kan snabbt granska och kommentera de övningar och uppgifter eleverna har gjort och den självrättande funktionaliteten i övningarna ger dig data och statistik om varje elevs utveckling, utan att din rättningshög växer.

Ett läromedel som motiverar eleven

Till varje arbetsflöde finns en introduktionsfilm som presenterar innehållet och stöttar inlärningen. Varje arbetsflöde har gott om självrättande övningar på tre nivåer där eleven får direkt feedback vilket ger ökad motivation.

Introduktionsfilmer

Alla arbetsflöden i läromedlet inleds med en film som visar lösningsmetoder och konkreta exempel. Använd filmerna för att titta gemensamt som genomgång eller låt
eleverna titta på egen hand som förberedelse eller repetition.

Fem höjdpunkter i Digilär Matematik:

 • Tydlig struktur i varje årskurs.
 • Introduktionsfilmer till varje arbetsflöde.
 • Ett stort antal självrättande övningar i tre nivåer till varje arbetsflöde.
 • Lärarhandledning till varje arbetsflöde.
 • Som lärare får du statiskt över elevernas arbete. Du kan också kommentera och dokumentera vad varje elev gör.

Tydlig struktur

Innehållet är uppdelat i arbetsområden. Varje arbetsområde är uppdelat i arbetsflöden. Varje arbetsflöde har en introduktion och självrättande övningar. Vissa arbetsflöden avslutas med ett spel eller kreativa uppgifter av öppen karaktär. Till alla arbetsområden och arbetsflöden finns en lärarhandledning med extra aktiviteter, provförslag m.m.

Digilär matematik åk 4 innehåller:
Heltal, Statistik, Decimaltal, Geometri, Omkrets, area och skala, Bråk, Multiplikation och division, Mönster

Digilär matematik åk 5 innehåller:
Tal och räkning, Sannolikhet, Decimaltal, Geometri, Vikt och tid, Bråk, Multiplikation och division, Samband och förändring, Programmering

Digilär matematik åk 6 innehåller:
Tal, Statistik, Multiplikation och division, Geometri, Programmering, Mätning, Bråk och procent, Algebra och mönster

Tips till dig som vill prova Digilär Matematik

 1. Titta på någon introduktionsfilm som inleder ett arbetsflöde och prova de övningar och kreativa uppgifter som finns i anslutning till filmerna.
 2. Läs igenom arbetsflödets lärarhandledning.
 3. Titta även på den lärarhandledningstext som finns till några specifika övningar och kreativa uppgifter i flödet.
 4. Räkna några övningar och gå igenom några kreativa uppgifter.
 5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Gunnar Nordberg, Öyvind Vågen, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegaard, Mona Røsseland, Bjørnar Alseth

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär