Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Matematik för årskurs 4–6
Artikelnummer (ISBN): 9789198442472
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 75 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Matematik för mellanstadiet

Allt du behöver till matematiklektionen

Digilär Matematik för mellanstadiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för matematik för årskurs 4–6. Läromedlet ger både lärare och elever möjlighet att växla mellan olika arbetssätt. Vid sidan om övningarna finns exempel på anpassningar och extra aktiviteter.

Genomtänkt metodik

I Digilär Matematik finns en genomtänkt metodik – från konkret till abstrakt. Det innebär att eleverna på olika sätt får möjlighet att bygga upp förståelse med hjälp av bildstöd och matematiskt språk. Läromedlet grundlägger på detta sätt matematisk förståelse och uppmuntrar till samtal och reflektion.

Stöd för undervisning

Med Digilär Matematik blir du en aktiv, undervisande lärare. Läromedlet hjälper dig att utmana dina elever, samtidigt som du ger dem verktyg för att utveckla sitt tänkande.

Till varje arbetsflöde finns en lärarhandledning som ger dig stöd för hur du kan lägga upp din undervisning. Lärarhandledningen innehåller exempel på anpassningar och extraaktiviteter vilket ger bra förutsättningar att individualisera undervisningen efter dina elevers skilda behov. Det digitala läromedlet adderar funktioner som stöttar inlärningen. Som lärare har du t.ex. även möjlighet att komplettera materialet med egna uppgifter och bifoga eget material. Med hjälp av kursverktyget kan du styra vilket innehåll du vill att eleverna ska arbeta med genom att välja ut arbetsområden och arbetsflöden och skapa en helt egen planering direkt i läromedlet. Du kan snabbt kontrollera och kommentera de övningar och uppgifter eleverna har gjort och den självrättande funktionaliteten i övningarna ger dig data och statistik om varje elevs utveckling, utan att din rättningshög växer.

Motiverande för eleven

Varje arbetsflöde har gott om självrättande övningar på tre nivåer där eleven får direkt feedback vilket ger ökad motivation. Momenten har en överskådlig struktur som gör att eleverna har lätt att orientera sig och arbeta fokuserat eftersom innehållet kommer stegvis och presenteras i ett fokusläge. Till varje arbetsflöde finns dessutom alltid en introduktionsfilm som presenterar innehållet och ytterligare stöttar inlärningen.

Lässtödsfunktionalitet gör att eleven kan anpassa texten på olika sätt i såväl text som övningar för att lättare kunna ta till sin innehållet, t.ex. lyssna på texten eller ställa in ett särskilt typsnitt för dyslexi.

Digilär Matematik för mellanstadiet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Pixel.

Introduktionsfilmer

Alla arbetsflöden i läromedlet inleds med en film som visar lösningsmetoder och konkreta exempel. Använd filmerna för att titta gemensamt som genomgång eller låt
eleverna titta på egen hand som förberedelse eller repetition.

Fem höjdpunkter i Digilär Matematik:

  • Tydlig struktur i varje årskurs.
  • Introduktionsfilmer till varje arbetsflöde.
  • Ett stort antal självrättande övningar i tre nivåer till varje arbetsflöde.
  • Lärarhandledning till varje arbetsflöde.
  • Som lärare får du statiskt över elevernas arbete. Du kan också kommentera och dokumentera vad varje elev gör.

Tydlig struktur

Innehållet är uppdelat i arbetsområden. Varje arbetsområde är uppdelat i arbetsflöden. Varje arbetsflöde har en introduktion och självrättande övningar. Vissa arbetsflöden avslutas med ett spel eller kreativa uppgifter av öppen karaktär. Till alla arbetsområden och arbetsflöden finns en lärarhandledning med extra aktiviteter, provförslag m.m.

Digilär matematik åk 4 innehåller:
Heltal, Statistik, Decimaltal, Geometri, Omkrets, area och skala, Bråk, Multiplikation och division, Mönster

Digilär matematik åk 5 innehåller:
Tal och räkning, Sannolikhet, Decimaltal, Geometri, Vikt och tid, Bråk, Multiplikation och division, Samband och förändring, Programmering

Digilär matematik åk 6 innehåller:
Tal, Statistik, Multiplikation och division, Geometri, Programmering, Mätning, Bråk och procent, Algebra och mönster

Tips till dig som vill prova Digilär Matematik

  1. Titta på någon introduktionsfilm som inleder ett arbetsflöde och prova de övningar och kreativa uppgifter som finns i anslutning till filmerna.
  2. Läs igenom arbetsflödets lärarhandledning.
  3. Titta även på den lärarhandledningstext som finns till några specifika övningar och kreativa uppgifter i flödet.
  4. Räkna några övningar och gå igenom några kreativa uppgifter.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Gunnar Nordberg, Öyvind Vågen, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegaard, Mona Røsseland, Bjørnar Alseth

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär