Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Historia för årskurs 4–6
Artikelnummer (ISBN): 9789198442403
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 75 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Historia för mellanstadiet

Allt du behöver till lektionen i historia

Digilär Historia för mellanstadiet är ett omfattande och varierande läromedel som täcker det centrala innehållet för historia för årskurs 4–6. Läromedlet innehåller många texter om historia från forntid till 1800-tal.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Historia är ett omfattande och engagerande läromedel som baseras på den uppskattade PULS-serien från Natur & Kultur och kompletterat med mer material, framtaget av Digilär.

Från och med april kommer alla arbetsområden att innehålla en kort film där perioden sammanfattas och problematiseras av vår egen historiska kung. Hans elev ställer frågor och vänder och vrider på kungens lite ålderdomliga historiesyn.

Stöttning i din undervisning

Kapitlen är anpassade för att eleven ska hinna läsa dem på ett lektionspass samt att på egen hand kunna bearbeta innehållet genom självrättande övningar.

Det mest centrala i varje epok sammanfattas och förklaras i ett kapitel i början av varje arbetsområde. Där finns även en tydlig tidslinje som placerar viktiga händelser i tiden och hjälper eleven att se vad som hände före och efter.

Du styr smidigt vad eleven ska arbeta med genom att framhäva valda kapitel och du kan lägga in egna uppgifter och snabbt kontrollera och kommentera de uppgifter som eleverna gjort.

Lärarhandledningen blir ett effektivt redskap för dig och ger stöd för hur du lägger upp din undervisning. Här finns mer fakta för dig som lärare, lektionsförslag samt fler uppgifter och prov på utskrivbara filer.

Motiverar eleven

Filmerna kan visas som inspiration inför ett nytt arbetsområde och med fördel även användas igen som underlag till samtal och reflektion, när eleverna har lärt sig mer om epoken.

Självrättande övningar ger eleven möjlighet att repetera faktakunskaper och begreppsförståelse. Genom dessa får eleven direkt feedback vilket ger ökad motivation. De kan sedan rensa sina svar och göra samma uppgift flera gånger för att bli säkrare. I öppna frågor, som kräver reflektion kring innehållet, får eleven utveckla sin förståelse för historieämnet.

I Biblioteket finns fördjupningstexter, historiska kartor och en samling historiska källor med fokus på barn, som du även finner under Läs mer i arbetsområdena.

Tips till dig som vill prova Digilär Historia

  1. Undersök arbetsområdena och de olika delar som ingår.
  2. Läs ett sammanfattningskapitel till ett arbetsområde och gör uppgifterna till.
  3. Titta på en film.
  4. Titta i biblioteket och klicka in på ett fördjupningskapitel.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

FILM: Humor och fakta när kungen kommer till Digilär Historia!

Alla som använder Digilär Historia guidas av självaste kungen. Eleverna får lära känna kungen från forntiden, genom vikinga- och medeltiden, fram till Gustav Vasa, Stormaktstiden och slutligen kungen i Sverige på 1700- och 1800-talen. Humor och fakta blandas och den stundtals lite bråkiga och envisa kungen har sällskap av en elev som ställer frågor till hans höghet och leder historien framåt. Skådespelaren Thomas Hedengran spelar kung genom tiderna.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Göran Körner, Per Lindberg, Anna Götlind

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär