Samtliga läromedel täcker det centrala innehållet i respektive ämne enligt Lgr11.