7_9_svenska-sva_laptop

Produktinformation

Titel: Digilär Svenska & Sva för årskurs 7-9
Artikelnummer (ISBN): 9789198303209
Första utgåva: 2014-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 99 kr/elev och läsår

Svenska & Sva för högstadiet

Allt du behöver till svensklektionen

Digilär Svenska & Sva för högstadiet är ett komplett och fylligt digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för svenska och sva för årskurs 7–9 enligt Lgr 11. Här finns ett stort material att välja ur till undervisningen med texter, bilder, uppgifter och skönlitteratur.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Svenska & Sva är ett omfattande och engagerande läromedel. Direkt kopplade till läromedlets arbetsområden och teman finns utvald skönlitteratur och andra autentiska texter. Samtliga texter kommer med en presentation av författaren, samt läsförståelsefrågor på, mellan och bortom raderna. Ni kan också lyssna på texterna som alla är inlästa av röstskådespelare. Sammanlagt får ni tillgång till nästan hundra skönlitterära och autentiska texter som också finns samlade i den tillhörande antologin i läromedlets bibliotek.

Stöttning i din undervisning

Digilär Svenska & Sva kan användas med många ingångar. Du får en stor källa av material att ösa ur till din undervisning. Här finns grundläggande delar om litteratur och språk, och en fyllig handbok med övningar och instruktioner för tala, läsa, skriva, källkritik och studieteknik. Dessutom finns flera intresseväckande teman, där olika delar av ämnet vävs samman.

Läromedlet består av två delar – en för svenska och en för sva. Sva-materialet har samma rubriker och arbetsområden, men allt innehåll är unikt omarbetat för utifrån sva-elevernas behov och kursplan. Det innebär att du kan arbeta med samma teman och innehåll i din undervisning med både svensk- och sva-elever.

Samtliga delar av materialet innehåller rikligt med förslag på övningar och analysuppgifter för dig som lärare att välja ur till din undervisning. Du kan dessutom komplettera med eget material. Alla läsförståelse- och instuderingsfrågor har facit, vilket gör att du som lärare kan låta eleverna öva sin förståelse utan att din rättningshög växer. Till delarna om grammatik och språkriktighet, samt till alla sva-delar, finns dessutom massor med självrättande språkövningar.

Till både svenska och sva ingår en lärarhandledning som presenterar läromedlets delar och hur de är kopplade till ämnesplanen.

Motiverar eleven

Frågor och övningar till innehållet ger eleverna möjlighet att öva och testa sin förståelse inom svenskämnet. Facit och självrättande funktionalitet ger eleven direktfeedback som ökar deras motivation. Klickbara fördjupningar i direkt anslutning till innehållet och länktips för mer material ger extra utmaning och inspiration till eleven som vill gå vidare och lära sig mer.

Tips till dig som vill prova Digilär Svenska & Sva

  • Läs lärarhandledningen i introduktionen för en överblick över hela läromedlet.
  • Undersök arbetsområdena och de olika delar som ingår.
  • Undersök antologin i biblioteket för att få en överblick över de skönlitterära och autentiska texter som ingår i läromedlet.
  • Gå in i ett kapitel och testa de olika lässtödsfunktioner som finns så att du kan guida dina elever.
  • Du kan lära dig mer om vår funktionalitet för lässtöd genom att välja ”Hjälp” i menyn.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare svenska

Cecilia Lilja, Anna Björstrand, Jennie Blomkvist, Lisa Lönn-Hopper, Charlotte Nordenfelt, Jakob Harknäs

Författare svenska som andraspråk

Erika Gillblad, Jenny Svensson De Wilde

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.