7_9_historia_laptop

Produktinformation

Titel: Digilär Historia för årskurs 7-9
Artikelnummer (ISBN): 9789198315523
Första utgåva: 2013-02-01 (Revideras löpande)

Pris: 79 kr/elev och läsår

Historia för högstadiet

Digilär Historia för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för historia i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, filmklipp, bilder, bildspel, kartor och fördjupningstexter. Frågor, självrättande quiz, uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Detta läromedel ingår även i vårt kompletta SO-läromedel för årskurs 7-9.

Några höjdpunkter i Digilär Historia

  • Filmatiserade introduktioner finns till alla kapitel, samt filmklipp från riktiga historiska händelser i texter och uppgifter.
  • Välj mellan två textnivåer – Standard och Lättläst.
  • Professionella röstskådespelare har läst in alla standardkapitel i läromedlet.
  • Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texterna.
  • Klickbara fördjupningar direkt i texterna ger elever som vill möjlighet att lära sig ännu mer om historieämnet.
  • Hundratals arbetsuppgifter med reflektionsfrågor, läsförståelsefrågor, historiebruks- och källövningar.
  • Hela SO-biblioteket ingår, med massor av bredvidläsningstexter, bildberättelser, historiska kartor, tidslinjer, månadens tema och nutidskryss.
  • Stora möjligheter att anpassa läromedlet till dina elevers behov
  • Lägg till dina egna uppgifter och bifoga eget material

Introduktionsfilmer

Här nedan visas ett utdrag från en introduktionsfilm i Digilär Historia. Alla kapitel i läromedlet börjar med en filmintroduktion för att ge eleverna en förförståelse innan de börjar läsa.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Stellan Wigh

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.