Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Historia för årskurs 7-9
Artikelnummer (ISBN): 9789198315523
Första utgåva: 2013-02-01 (Revideras löpande)

Pris: 99 kr/användare och läsår

Är du kund hos Digilär/NOK så beställer du dina läromedel hos NOK.se

Digilär Historia – läromedel för högstadiet

Allt du behöver till lektionen i historia

Digilär Historia för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för historia i årskurs 7-9, enligt Lgr 11.

Detta läromedel ingår även i vårt kompletta SO-läromedel för årskurs 7-9.

Fem snabba om läromedlet

  • Mängder av övningar för källkritik och historiebruk.
  • Formativa övningar.
  • Introduktionsfilmer till alla kapitel, kartresor, övningar kopplade till journalfilmer
    och animerade ämnesfilmer.
  • Ett mycket stort extramaterial med texter, bildberättelser och historiska kartor.
  • Begreppslistor med färdighetsträning.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Här finns ett stort material med texter, filmklipp, bilder, bildspel, kartor och fördjupningstexter. Digilär Historia ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den bidrar också till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Film och illustrationer, som kartresor, journalfilmer och introduktionsfilmer ingår. Hela SO-biblioteket ingår, med massor av bredvidläsningstexter, bildberättelser, historiska kartor, tidslinjer, teman och nutidskryss.

Stöttning i din undervisning

Levnadsvillkor, kulturkontakter och politisk utveckling lyfts fram i läromedlet. Till detta finns mängder av övningar i källkritik och historiebruk. I Digilär Historia finns en årsplanering som utgår ifrån det centrala innehållet och kunskapskraven. Som lärare ska du hinna gå igenom det som Skolverket anvisar, vilket du gör om du följer Digilärs årsplanering. För att förtydliga sambandet visar vi det centrala innehållet och kunskapskraven för varje ämnesområde i planeringen.

Ett läromedel som motiverar eleven

Dina elever får ett omfattande stöd i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor och quiz. Klickbara fördjupningar finns i direkt anslutning till innehållet. I Biblioteket finns bredvidläsningstexter och bildberättelser, som tar upp intressanta ämnen och ger fördjupade kunskaper.

Introduktionsfilmer

Här nedan visas ett utdrag från en introduktionsfilm i Digilär Historia. Alla kapitel i läromedlet börjar med en filmintroduktion för att ge eleverna en förförståelse innan de börjar läsa.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Stellan Wigh, Johanna Bill

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär