Samtliga läromedel täcker det centrala innehållet enligt Lgr11.