Fler läromedel
Nyhet
gy_religion_laptop

Produktinformation

Titel: Digilär Religionskunskap för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198302851
Första utgåva: 2014-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 129 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Religionskunskap för gymnasiet

Allt du behöver till religionskunskapslektionen

Digilär Religionskunskap för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kursen Religionskunskap 1. Innehållet baseras på det populära och nyreviderade läromedlet Religion 1 från Natur & Kultur skrivet av Guldäpplevinnaren Katarina Lycken Rüter.

Fem snabba om läromedlet

  • Baseras på det populära tryckta läromedlet Religion 1 från Natur & Kultur.
  • Begreppslistor med självrättande förhör till varje kapitel.
  • Lärarhandledning ingår.
  • Examinationsuppgifter till varje arbetsområde.
  • Mediepedagogiskt arbetssätt med bl.a. bildanalysuppgifter och stöd i lärarhandledningen.

Ständigt uppdaterat innehåll

Materialet i Digilär Religionskunskap inspirerar eleverna till att fundera kring en mängd olika frågor kopplade till olika religioner och livsåskådningar. Texterna och bildmaterialet öppnar upp för olika sätt att se på relationen mellan vetenskap och religion, hur religion skiljer sig åt i världen och vilka likheter man kan finna. Eleverna får även träna på att förhålla sig till olika etiska modeller och hur de används för att utveckla etiska resonemang.

Stöttning i din undervisning

Lärarhandledning ingår och är ett effektivt arbetsredskap. Här finns stöd för hur du lägger upp din undervisning med Digilär, förslag på examinationsuppgifter och koppling till kursens centrala innehåll. Med Digilärs kursverktyg styr du vad eleven ska arbeta med i läromedlet och du kan följa och kommentera elevens arbete.

Motiverar eleven

Digilär Religionskunskap är tematiskt upplagt och innehåller såväl texter och bilder som olika typer av övningar. Quiz, självrättande uppgifter och begreppsförhör hjälper inlärningen. Instuderingsfrågor med facit, ordförklaringar i texten och uppgifter med bildanalys fördjupar elevens nya kunskaper.

Tips till dig som vill prova Digilär Religionskunskap

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök ett arbetsområde på djupet och de olika delar som ingår.
  3. Skapa en grupp elever.
  4. Läs inspirationskapitlet i kapitelbeskrivningen till det arbetsområde som du vill börja med.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Katarina Lycken, Lennart Göth och Veronica Wirström