gy_religion_laptop

Produktinformation

Titel: Digilär Religionskunskap för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198302851
Första utgåva: 2014-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 129 kr/elev och läsår

Religionskunskap för gymnasiet

Allt du behöver till religionskunskapslektionen

Digilär Religionskunskap för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kursen Religionskunskap 1, enligt Gy11. Frågor för reflektion och diskussion, uppgifter, instuderingsfrågor ger eleverna möjlighet att undersöka hur religion och andra livsåskådningar förhåller sig till identitet, och på vilka sätt de kan vara en samhällsfråga.

Nyhet till ht 2019

Digilär Religionskunskap för gymnasiet förnyas och från och med höstterminen kommer läromedlet att baseras på Natur & Kulturs tryckta läromedel Religion 1 av Katarina Lycken Rüter, Lennart Göth och Veronica Wirström. Du kan redan nu gå in och testa en del nyheter.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Materialet i Digilär Religionskunskap inspirerar eleverna till att fundera och resonera kring en mängd olika frågor kopplade till olika religioner och livsåskådningar. De intresseväckande texterna och bildmaterialet öppnar upp för olika sätt att se på relationen mellan vetenskap och religion, hur religion skiljer sig åt i världen och vilka både likheter och skillnader man kan finna mellan olika trosuppfattningar. Dina elever lär sig också att förhålla sig till olika etiska modeller och hur man använder dem för att utveckla och fördjupa etiska resonemang.

Stöttning i din undervisning

Som lärare får du stöd i lärarhandledningen. Den fungerar som ett effektivt arbetsredskap för dig som lärare och här finns stöd för hur du lägger upp din undervisning med Digilär, förslag på examinationsuppgifter och kopplat materialet till kursens centrala innehåll. Du styr smidigt vad eleven ska arbeta med i läromedlet genom att framhäva valda kapitel och du kan snabbt kontrollera och kommentera de uppgifter eleverna gjort.

Motiverar eleven

Innehållet i Digilär Religionskunskap är tematiskt upplagt och innehåller såväl texter och bilder som olika typer av uppgifter. Genom quiz, självrättande uppgifter och instuderingsfrågor med facit får eleverna chans att befästa och testa sina nya kunskaper. Här ingår även att resonera kring relationen mellan religion och vetenskap samt att utveckla förmågan att analysera dessa. I arbetsområdet Andra livsåskådningar får eleverna lära sig om alternativa livsåskådningar där Gud inte har en central roll, som till exempel humanismen, marxismen och ekofilosofin.

Tips till dig som vill prova Digilär Religionskunskap

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök ett arbetsområde på djupet och de olika delar som ingår.
  3. Skapa en grupp elever.
  4. Läs inspirationskapitlet i kapitelbeskrivningen till det arbetsområde som du vill börja med.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Katarina Lycken, Lennart Göth och Veronica Wirström (från ht 2019)