Fler läromedel
Nyhet

Produktinformation

Titel: Digilär Italienska för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198303292
Första utgåva: 2019-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 99 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Italienska för gymnasiet

Allt du behöver till italienskalektionen

Digilär Italienska för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för Italienska kurs 1. Här hittar du sex fylliga arbetsområden med texter, övningar och realia. Dessutom ingår ett stort bibliotek med tematiska ordlistor, grammatik och mycket mer.

Obs!

Läromedel för kurs 2 och 3 planeras stå klart under 2020.

Fem snabba om läromedlet

  • Hörövningar och läsförståelsediagnoser.
  • Skapa egna gloslistor och öva med självrättande glosförhör.
  • Möjlighet att testa kunskaperna direkt med självrättande quiz.
  • Varva enkelt mellan enskilt arbete vid skärmen och gruppuppgifter eller helklassaktiviteter.
  • Ett rikt bildmaterial.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Italienska ger dig som lärare möjlighet till stor variation i din undervisning tack vare det omfattande materialet. Varje arbetsområde innehåller flera lästexter, grammatikkapitel, realiakapitel och en mängd självrättande övningar samt inlämningsuppgifter.

Stöttning i din undervisning

Lärarhandledningen ger dig stöttning att anpassa din undervisning efter varje elevs individuella behov. Låt de snabba eleverna arbeta vidare och fördjupa sig samtidigt som du frigör din tid för att kunna stötta elever som behöver det. Variationen i övningarna gör att du enkelt kan varva mellan skärmtid och gruppuppgifter eller aktiviteter i helklass. Varje arbetsområde innehåller självrättande hör- och läsförståelsediagnoser samt glosförhör och varje text innehåller ordförklaringar för nya ord samt färdiga gloslistor med ett urval av de viktigaste orden. Du kan också skapa egna gloslistor eller be eleverna att spara ner de ord som de behöver repetera i egna listor direkt i läromedlet.

Motiverar eleven

Eleverna kan göra självrättande övningar, lyssna på hörövningarna och texterna när de vill och anpassa ljudfiler och texter efter sina egna behov. Många bilder är tagna på plats i Italien. Läromedlet har ett stort fokus på realia med texter om allt från det italienska skolsystemet och traditioner, till betydelsen av handgester.

Tips till dig som vill testa Digilär Italienska

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök ett arbetsområde och de olika delarna som ingår.
  3. Skapa en grupp elever.
  4. Börja med Bildberättelse 1 och fortsätt sedan med Text 1.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Manuela Ruppel Olsson