Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Filosofi för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198302899
Första utgåva: 2016-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 89 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Filosofi för gymnasiet

Allt du behöver till filosofilektionen

Digilär Filosofi för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för Filosofi 1. Med en tydlig struktur speglar
läromedlet bredden inom filosofiämnet och erbjuder en mängd spännande texter och tankeväckande bilder.

Fem snabba om läromedlet

  • Djupdykning i de stora filosoferna, deras begrepp och metoder.
  • Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texterna.
  • Klickbara fördjupningar för den som vill lära mer.
  • Träna på begrepp i självrättande begreppsförhör.
  • Du som lärare kan enkelt lägga till eget material.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Filosofi låter eleverna ta sig an filosofin från flera olika håll. Du hittar både historiska och tematiska delar i läromedlet och du kan enkelt kombinera texterna med annat fördjupningsmaterial, som till exempel filosofiska originaltexter. Materialet är anpassat efter det begränsade antalet undervisningstimmar som följer med en 50-poängskurs.

Stöttning i din undervisning

I lärarhandledningen kopplas läromedlet till kursens centrala innehåll och du får en beskrivning av tanken bakom. Till varje kapitel finns kunskapskraven som ger ett sammanhang till innehållet. Som lärare kan du även lägga till egna texter och uppgifter. Du styr vad eleven ska arbeta med och du får överblick över, och kan kommentera, elevernas arbete.

Motiverar eleven

Texterna i läromedlet är skrivna med ett elevnära språk vilket gör att även abstrakta tankegångar kan konkretiseras och bli mer lättbegripliga. Svårare ord och mer avancerade begrepp förklaras direkt i texten, och med hjälp av arbetsuppgifter och instuderingsfrågor har eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Tips till dig som vill testa Digilär Filosofi

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök ett arbetsområde närmre, läs igenom dess kapitel.
  3. Gör uppgifterna kopplade till ett kapitel.
  4. Skapa en grupp elever och tilldela uppgifter.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Läromedlet är recenserat av SPSM

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Anders Eckerström

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär