Fler läromedel
Nyhet
Digilär Biologi för gymnasiet

Produktinfo

Titel: Digilär Biologi för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198442526
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 139 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Biologi för gymnasiet

Allt du behöver till biologilektionen

Digilär Biologi 1 och 2 är heltäckande, heldigitala läromedel som utgår från det centrala innehållet i kursplanen enligt Gy11.

Fem snabba om läromedlet

  • Filmer, animeringar och simuleringar.
  • Begreppslistor och självrättande förhör.
  • Klickbara fördjupningar för den som vill lära mer.
  • Laborationer, projektarbeten och fältstudier.
  • Matiga lärarhandledningar med utvalda provuppgifter.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Biologi för gymnasiet är baserat på Natur & Kulturs läromedel Insikt Biologi. Det omfattande materialet består bland annat av intresseväckande texter, bilder, länkade filmer och animeringar samt ett stort antal arbetsuppgifter med laborationer, simuleringar och projektarbeten. Till varje kapitel finns instuderingsfrågor med lösningsförslag, massor av självrättande övningar som tränar begreppen samt diskussionsuppgifter, fördjupningar och fältstudier.

Stöttning i din undervisning

Lärarhandledningen sträcker sig från en övergripande nivå ner till varje arbetsområde. Du kan komplettera läromedlet med egna texter och uppgifter, och kommentera och kontrollera de uppgifter som eleverna har gjort. Det finns även en betygsmatris för lärare och elever som tydliggör förmågor och kunskapskrav.

Motiverar eleven

Dina elever får ett omfattande stöd i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor och självrättande övningar. I Biblioteket finns bredvidläsningstexter som tar upp intressanta ämnen och ger fördjupade kunskaper. Eleverna skriver sina laborationsrapporter direkt i plattformen – enklare kommunikation för både dig och dina elever.

Tips till dig som vill testa Digilär Biologi!

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över läromedlet.
  2. Titta närmare på begreppsträning inklusive självrättande övningar för att träna begreppen.
  3. Upptäck klickbara fördjupningar för den som vill lära sig mer.
  4. Skumma igenom den stora mängden laborationer.
  5. Välj ut en av de matiga lärarhandledningarna med utvalda provuppgifter och titta närmare på upplägget.

Filmer och animeringar

Inbäddat i läromedlet i Biologi 1 finns flera filmer om livets träd.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, Magnus Ehinger

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär