Digilär Biologi för gymnasiet

Produktinfo

Titel: Digilär Biologi för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198442526
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 139 kr/elev och läsår

Biologi för gymnasiet

Allt du behöver till biologilektionen

Digilär Biologi för gymnasiet utgår från det centrala innehållet i kursplanen enligt Gy11. Biologi 2 blir klart till ht 2019 då läromedlet är helt komplett.

Digilär Biologi: 5 snabba om innehållet

  • Filmer, animeringar och simuleringar.
  • Begreppslistor och självrättande förhör.
  • Klickbara fördjupningar för den som vill lära mer.
  • Laborationer, projektarbeten och fältstudier.
  • Matiga lärarhandledningar med utvalda provuppgifter.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Biologi för gymnasiet är baserat på det Natur & Kulturs läromedel Insikt Biologi. Det omfattande materialet består bland annat av intresseväckande texter, bilder, filmer och animeringar samt ett stort antal arbetsuppgifter med laborationer, simuleringar och projektarbeten.

Till varje kapitel finns instuderingsfrågor med lösningsförslag, begreppslistor med självrättande förhör samt diskussionsuppgifter, fördjupningar och fältstudier.

Stöttning i din undervisning

Lärarhandledningen sträcker sig från en övergripande nivå ner till varje arbetsområde. Här finns kommentarer till texterna och tips på uppgifter samt förklaringar av laborationerna. Det finns även en betygsmatris för lärare och elever som tydliggör förmågor och kunskapskrav. Du kan komplettera läromedlet med egna texter och uppgifter, och kommentera och kontrollera de uppgifter som eleverna har gjort.

Motiverar eleven

Dina elever får ett omfattande stöd i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor och quiz. Klickbara fördjupningar finns i direkt anslutning till innehållet. I Biblioteket finns bredvidläsningstexter som tar upp intressanta ämnen och ger fördjupade kunskaper. Eleverna skriver sina laborationsrapporter direkt i plattformen – enklare kommunikation för både dig och dina elever.

Tips till dig som vill testa Digilär Biologi!

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över läromedlet.
  2. Titta närmare på begreppsträning inklusive självrättande övningar för att träna begreppen.
  3. Upptäck klickbara fördjupningar för den som vill lära sig mer.
  4. Skumma igenom den stora mängden laborationer.
  5. Välj ut en av de matiga lärarhandledningarna med utvalda provuppgifter och titta närmare på upplägget.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, Magnus Ehinger

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.