Samtliga läromedel täcker det centrala innehållet i respektive kurs enligt Gy11.