Anpassat
för alla

Våra heldigitala läromedel tar hänsyn till varje elevs förutsättningar. De är utrustade med flera lässtödsfunktioner, skapade för att underlätta inlärningen för alla elever utifrån deras individuella behov. Det högkvalitativa innehållet har tagits fram i samarbeten mellan ämneslärare och forskare inom varje ämnesområde. Tillsammans med våra webbutvecklare har det testats för att fungera såväl digitalt som pedagogiskt.

Lätt att lära – med individanpassade läromedel

Innehållet i våra digitala läromedel växlar mellan texter, bilder, filmer och ljud. Vi tror nämligen att om elever får ta in kunskap på flera olika sätt blir de mer motiverade att fortsätta. Koncentrationen blir bättre och elevernas engagemang ökar!

Vi vet att många lärare idag efterfrågar en mer individanpassad undervisning. Funktionaliteten i Digilär kan formas efter elevernas individuella behov och förutsättningar – och ger därför varje elev bästa möjliga stöd.

Lätt att lära ut – och mer tid till undervisning

Digilärs heldigitala läromedel underlättar undervisningen på flera olika sätt. Materialets funktionalitet förenklar lärarens administrativa arbete och mer tid kan ägnas åt eleverna. Läromedlen är kompletta och innehåller allt som behövs för att undervisa, samtidigt som läraren har möjlighet att lägga till eget material.

Tack vare att vi ständigt uppdaterar både innehållet och funktionaliteten i våra läromedel, utifrån modern forskning och aktuella samhällsfrågor, är hela undervisningsmaterialet ständigt aktuellt!

Hos Digilär finns hela paketet – högkvalitativt undervisningsmaterial, intuitivt gränssnitt och inkluderande funktionalitet.