Meny

Digilärkonceptet

Digitala läromedel är ett sätt att individanpassa undervisningen i skolan. Med förankring i forskning och tillsammans med ämnesexperter skapar vi möjligheter för elever att lyckas med sin inlärning, oavsett förutsättningar och behov. Den digitala tekniken gör också att du som lärare kan lägga mindre tid på administrativt arbete och mer tid på det som är viktigt: undervisningen.

Vi på Digilär var först i Sverige med ett digitalt läromedel som helt och hållet ersätter en tryckt lärobok. Sedan dess har vi arbetat med att skapa läromedel som sparar lärarnas tid, underlättar för elevernas inlärning och stödjer skolors digitalisering. Vi uppdaterar ständigt våra läromedel med innehåll och funktionalitet, inte minst för elever med behov av särskilt stöd. Hos Digilär finns hela paketet – högkvalitativt undervisningsmaterial, intuitivt gränssnitt och inkluderande funktionalitet.

“För att riktigt kunna fokusera på elevernas arbete, så måste lärarnas planeringsarbete göras enklare och deras administrativa arbete reduceras till ett minimum – och det är där Digilär kommer in.”

Stellan Wigh, grundare av Digilär

Pedagogiskt, kvalitativt och digitalt innehåll

Innehållet i våra läromedel är framtaget i samarbeten mellan ämneslärare, faktagranskare och forskare, som arbetat nära vårt team av webbutvecklare med syfte att skapa läromedel som fungerar på bästa sätt såväl digitalt som pedagogiskt. Vi lägger stor vikt vid att materialet ska hålla en hög pedagogisk nivå och uppdaterar därför kontinuerligt våra läromedel med förbättrat innehåll och funktionalitet.

Till skillnad från tryckta läromedel så har digitalt material möjligheten att utvecklas – och det tar vi tillvara på. Vi uppdaterar innehållet ständigt efter till exempel aktuella händelser, så dina elever kan hålla koll på vad som pågår i deras omvärld. Nya upptäckter, uppfinningar och forskning lyfts naturligt in i din undervisning, utan att du själv behöver lägga tid på att leta eller faktagranska. I flera läromedel får du även uppdaterat material varje månad utifrån olika teman.

Intuitivt gränssnitt och enkelt att integrera med andra administrativa system

Vår läromedelsplattform är skapad i nära samarbete med pedagoger och forskare för att underlätta för dig som lärare. Att använda Digilär ska vara lika enkelt som att öppna en bok, och samtidigt hjälpa dig med smarta digitala lösningar för att underlätta individanpassning och administration. Vårt intuitiva gränssnitt gör att du snabbt kan orientera dig i läromedlet och du kan också enkelt integrera Digilär med den LMS som din skola använder.

Formar sig efter varje elevs behov

Våra lässtödsfunktioner är utvecklade i syfte att öka motivationen hos eleverna. Vi tror nämligen att om man får det stöd man behöver i sin inlärning blir man mer motiverad att fortsätta. Behöver man en lättläst textversion för att kunna ta till sig informationen, då ska man få det. Den omedelbara feedbacken eleverna får i de självrättande övningarna gör att de snabbt kan gå vidare, och lusten att lära bibehålls. När motivationen ökar, blir koncentrationen bättre och det övergripande engagemanget hos eleven starkare. Vår funktionalitet har flera gånger uppmärksammats av statliga Post- och telestyrelsen:

Digilär gör digitala läromedel som från grunden är inkluderande. Detta innebär att samtliga elever kan ha samma läromedel, samtidigt som det finns utformning och funktioner som underlättar för elever med inlärningssvårigheter.

Post- och telestyrelsen, motivering till priset för årets ”Innovation och Design för alla 2015” som tilldelades Digilär i maj 2015.

Vi finns där du behöver oss!

Vi är väldigt stolta över vår kundservice som konsekvent får höga betyg av våra användare. När du först börjar använda Digilär hjälper vi dig att komma igång och ser till att du har allt du behöver. Om du skulle behöva hjälp med något finns vi på telefon, chatt, mejl, Twitter och Facebook.