Meny

Historien om Digilär börjar med just ämnet historia. I småländska Värnamo, tidigt 2000-tal sitter historieläraren Stellan Wigh och funderar över hur skolundervisningen i historia skulle kunna bli mer digital. Att detta skulle bli starten för Digilär hade han inte en aning om just då.

Stellan Wighs resa mot att lansera en digitalare undervisning började med Historiebiblioteket (hist.se) – en webbplats där skolor kunde ta del av bredvidläsningsmaterial med historiska bilder, kartor, fördjupningstexter och mycket mer. Stellan möter efter en tid Mikael Wahss, vid tillfället pedagogiskt it-ansvarig på en gymnasieskola, men som skulle komma att bli medgrundare i det som utvecklades till Digilär.

Samarbetet mellan Stellan och Mikael gjorde att Historiebiblioteket blomstrade och växte sig större för varje år. När det var som störst fanns det tillgängligt på ungefär hälften av landets gymnasieskolor och en tredjedel av högstadieskolorna.

2009 började de drömma om att ta digitaliseringen i skolan ett steg längre. En sommardag bestämde de sig för att börja utveckla det som är Digilärs specialitet – digitala läromedel som helt ersätter de tryckta läroböckerna.

Den första augusti 2011 var det äntligen dags att lansera Sveriges första heldigitala läromedel – På väg, ett läromedel för Historia 1b på gymnasiet. Produkten var revolutionerande, inte bara för att den var först, utan också för sitt innovativa innehåll – inbyggda fördjupningar, bildserier och möjlighet för läraren att anpassa läromedlet och kommunicera med eleverna. Redan första läsåret fick På väg 6 000 användare.

I och med På väg formades ännu större drömmar hos Stellan och Mikael och ur Historiebiblioteket föddes Digilär AB – med mål att skapa ännu fler heldigitala läromedel i alla ämnen. Som en del av Science Parks inkubatorsprogram fick Digilär i maj 2013 stöd från statliga PTS för att skapa tillgängliga läromedel och förbättra skolsituationen för elever med dyslexi och koncentrationssvårigheter.

Även Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har stöttat Digilärs arbete med tillgänglighet. I arbetet med dessa projekt har Digilärkonceptet mejslats fram, i samarbete med forskare, ämneslärare och specialpedagoger. Digilärkonceptet innebär idag att elever möts av en uppsättning funktionalitet som stöttar inlärningen, till exempel möjligheten att kunna lyssna på all text, att kunna se filmer kopplade till kapitlen, att kunna välja en lättläst version av en text, att kunna testa sin förståelse med olika typer av självrättande övningar, att underlätta läsningen med hjälp av en digital läslinjal, dyslexitypsnitt, välja fokusläge o.s.v.

Sensommaren 2017 förvärvades Digilär av förlaget Natur & Kultur. Medan Digilär står för nytänkande, högkvalitativa och innovativa heldigitala läromedel, bidrar Natur & Kultur med sin långa tradition av att skapa läromedel väl förankrad i vetenskapen. Tillsammans erbjuder vi nu Sveriges mest omfattande och kvalitativa utbud av digitala läromedel.