Meny

Alla Digilärs läromedel publiceras i vår unika digitala plattform som är utrustad med ett stort antal prisbelönta funktioner för att stötta elevers lärande. Här kan du läsa om vår digitala pedagogik och de funktioner som du och dina elever alltid får tillgång till när ni använder ett läromedel från Digilär.

Planering & bedömning

Översikt, mina kurser

Med verktyget Kursplanering kan du som lärare bygga upp en helt egen planering där du stegvis lotsar eleverna framåt. Du kan styra hur materialet ska fungera för dina elever och därmed arbeta mer flexibelt med ditt läromedel. Det är här du kommunicerar med dina elever och dokumenterar din bedömning. Du sparar tid och förenklar för eleverna när allt finns på ett och samma ställe.

Din egen plats på Digilär

Med hjälp av kursplaneringsverktyget bygger du som lärare upp din egna kurs på Digilär. Där lägger du till de elever som du ska undervisa och de läromedel från Digilär som du vill att de ska ha tillgång till i din undervisning. Detta blir er egna och gemensamma plats på Digilär. Här kan du läsa om hur du på ett enkelt sätt kan bygga upp en unik kurs anpassad till hur du vill undervisa.

Uppdrag

Du kan skapa anpassade uppdrag till dina elever. I ett sådant väljer du ut exakt det innehåll från läromedlen som du vill att eleverna ska arbeta med under en lektion, ett arbetsområde eller kanske i läxa. Uppdragen läggs upp i steg där du på ett pedagogiskt sätt får möjlighet att guida dina elever genom arbetet. I uppdragen kan du dölja avsnitt, övningar och ordlistor för bättre fokus. Du kan anpassa din planering och undervisning genom att schemalägga uppdragen och välja vilka elever som ska ha tillgång till dem.

Inlägg

Du kan lägga upp inlägg till eleverna i kursen, t.ex. skicka ut snabb information och dela innehåll som videoklipp eller länkar.

En egen vägg

Varje kurs har en egen anslagstavla, eller vägg, där dina inlägg och uppdrag samlas. Här finns dessutom alltid en väg in till de läromedel som du har lagt till i kursen. Bra om du inte vill eller hinner att skapa uppdrag. Du kan också lägga upp fastnålade genvägar till specifika sidor i läromedlet på väggen. Som lärare har du full kontroll och kan styra och tidsinställa vad som visas för eleverna.

Överblick över elevsvar

Du kan när som helst få en överblick över alla svar som en elev eller elevgrupp har gjort på uppgifter, frågor och övningar i kursen. På detta sätt kan du tydligt se deras progression och få ett underlag till utvecklingssamtal och bedömning.

Feedback till eleven

Du kan ge eleven kommentarer och omdömen till alla uppgifter som hen svarar på i din kurs på Digilär. Du väljer själv hur din feedback ska se ut – t.ex. en längre formativ kommentar, ett summativt omdöme eller kanske bara en bekräftelse på att uppgiften är klar.***

Lärarens egna uppgifter

Du kan varva innehåll från Digilärs läromedel med eget material. Vi erbjuder alltid förslag på uppgifter till varje text. Men vi vet också att många lärare har egna välgjorda uppgifter eller behöver anpassa uppgifterna utifrån elevgruppen. Du kan därför alltid infoga dina egna uppgifter – direkt till en text i Digilärs läromedel eller i uppdrag och inlägg.

*** Det är alltid du som lärare som gör en professionell bedömning kring vilken typ av uppgiftskommentar du lämnar till eleven. Det är aldrig tvingande att skriva någon del av förslagen till kommentarer i Digilärs system. De kommentarer en elev får från sin lärare sparas i läromedlet och syns endast för den enskilda eleven samt läraren eller lärarna i kursen.

Samarbeta med kollegor

Arbeta gemensamt och ämnesövergripande

Med hjälp av kursplaneraren kan du samarbeta med dina kollegor direkt i Digilär. Du kan när som helst lägga till en kollegas lärarkonto i din kurs. Då kan ni båda se och lägga till uppdrag och inlägg, samt kommentera och bedöma elevsvar på uppgifter i kursen.

Du kan t.o.m. bygga upp en ämnesövergripande kurs med läromedel från flera olika ämnen. Bra om man vill samarbeta runt ämnesövergripande teman på skolan. (Obs! Ämnesövergripande kurser fungerar endast om ni har licens till flera ämnesläromedel på Digilär).

Dela information med vikarien

Varför inte skapa ett gemensamt vikariekonto på Digilär för er skola. Om du sedan lägger till vikariekontot i dina kurser så kan en vikarie snabbt ta över undervisningen om det skulle behövas.

Lässtöd & anpassning

anpassa-lasstod

Till varje text i Digilärs läromedel finns en mängd funktioner särskilt utvecklade för att stötta elevens läsning och fokus. De är utvecklade tillsammans med forskare och specialpedagoger och med hjälp av dem kan eleven anpassa inlärningen utifrån sina behov.

Uppläsning och samarbete med ILT

Uppläsning är tillgängligt till allt innehåll i Digilär, såväl grundtext som uppgifter, och ljudspelaren växlar automatiskt mellan inläst tal (där det finns tillgängligt*) och talsyntes. Även fördjupningar, frågor och arbetsflöden har uppläst ljud som överallt går att sätta igång med ett enkelt klick.

*Flera av våra läromedel har som standard inläst tal av röstskådespelare till alla läromedelstexter, det gäller t.ex. i moderna språk och engelska. Vi samarbetar också med Inläsningstjänst (ILT) som läser in all läromedelstext skriven på svenska. Om en skola är kund hos ILT får alla lärare och elever på skolan automatiskt tillgång till ILT-ljudet direkt i Digilärs uppläsningsfunktion.

Fokusläge för alla

Fokusläge för läsning är standard för alla sidvyer i våra läromedel. En avskalad och ren vy utan distraktioner skapar goda förutsättningar för digital läsning och inlärning.

Den som behöver kan dessutom välja Dölj menyer inför läsningen. Funktionen döljer tillfälligt i princip alla knappar och menyer, för en helt fokuserad läsupplevelse.

Bläddra eller scrolla

Det går att välja bläddra i stället för scrolla om eleven tycker det är svårt att ta sig an en hel text med en gång och hellre vill bläddra och se ett avsnitt i taget.

Storlek på text

Det går att välja mellan tre olika storlekar på texten – standard, medel eller stor. Bra om eleven läser på en liten skärm eller en skärm med låg upplösning.

Typsnitt Dyslexie

Det finns flera typsnitt att välja mellan. Välj typsnittet Dyslexie om eleven har läs- och skrivsvårigheter. Typsnittet är utvecklat särskilt för den som har dyslexi.

Läslinjal

Med hjälp av läslinjalen kan eleven fokusera på en rad eller ett stycke i taget. Ett bra verktyg för den som har stora lässvårigheter.

Färgmarkeringar i text

Det går att välja mellan diskreta, understrukna eller helfärgade färgmarkeringar i text. Bra om eleven blir störd när många olika textdelar ska avkodas samtidigt.

Dölj bilder

Det går att dölja bilder för att få ännu mer fokus på texten och för att ge den elev som behöver det möjlighet att koda av texten för sig, utan visuella komponenter.

Kontrast & bakgrund

Svart text mot vit bakgrund är standard, men eleven kan även välja Mörkt färgtema om hen tycker det är lättare att läsa med ljus text och mörk bakgrund eller Gult för att läsa med mörk text mot en ljusgul bakgrund.

Översättning

Det går att välja att översätta all läromedelstext om eleven har ett annat modersmål än svenska. Det gör du genom att öppna Digilär i webbläsaren Google Chrome. Högerklicka var som helst i Digilär och välj Översätt i webbläsaren. Alla delar och sidor i Digilär är kompatibla med Google Översätt. När en sida är översatt med Google Översätt kan du även få texten uppläst med talsyntes på det språk som sidan är översatt till.

Byt språk på gränssnittet

Du kan byta språk på gränssnittet, d.v.s. alla knappar och menyer, från svenska till engelska. Bra om du som språklärare vill att texterna i engelska ska ringas in av ett gränssnitt på samma målspråk som du undervisar i, men inte vill översätta själva innehållet med Google Översätt i webbläsaren Google Chrome.

Bifoga – alternativ till skriftlig inlämning

En elev kan bifoga bild, ljud, film och dokument till dig i alla inlämningsuppgifter i Digilär. Det kan vara bra t.ex. när de ska redovisa en uppgift på annat sätt än skriftligt. På detta sätt kan alla redovisningar samlas direkt i elevens läromedel – inte bara skrivuppgifterna.

Stöttning i innehållet

densitet-ordforklaring

Digilärs läromedel är mycket mer än bara text, bild och uppgift med automatiska funktioner. Våra författare och ämnesredaktörer arbetar ständigt med att skapa unikt innehåll** till läromedlen som hjälper eleven med förståelse och motivation.

Ordförklaringar

Gula klickbara ord­förklaringar stöttar eleven genom att förklara de svåra ord som finns – direkt där de står i texten.

Fördjupningar & länkar

Gröna klickbara fördjupningar och länktips ger extra utmaning och inspiration till eleven som vill gå vidare och lära sig mer.

Frågor & övningar

Frågor, quiz och övningar till texten ger eleven möjlighet att öva och pröva sin förståelse. Genom facit och självrättande funktionalitet kan eleven få direktfeedback som ökar motivationen utan att lärarens rättningshög växer.

Glosor & begrepp

Glosor (i språk) och begrepp är färdiga listor med viktiga glosor eller begrepp som Digilärs författare och redaktörer har valt ut till den aktuella texten till vilken listan är kopplad. Eleven kan öva på orden med hjälp av den självrättande träningsfunktionen som finns till alla listor.

Bilder & filmer

Bilder, bildspel, filmklipp, animationer och interaktiva bilder som t.ex. kartor visualiserar och konkretiserar innehållet i texten för eleven. Bra för att variera inlärningen och därmed tillgodose olika behov.

Introduktionsfilmer

I utvalda läromedel finns introduktionsfilmer särskilt gjorda utifrån Digilärs innehåll. De ger eleven en inspirerande ingång till en text och förklarar samtidigt de viktigaste begreppen som eleven behöver för att läsa och förstå.

Lättläst

I utvalda läromedel finns lättläst textnivå till läromedelskapitlen. Lättläst gör att eleven som behöver det kan läsa en kortare text med enklare språk som endast tar upp det mest grundläggande i det aktuella kapitlet.

**Observera att innehållet varierar mellan läromedlen och att alla läromedel inte inkluderar alla typer av innehåll. Vi utvecklar innehållet beroende på ämnets karaktär och behov samt utifrån de synpunkter vi löpande får i samverkan med experter inom skolutveckling och forskning och, förstås, från våra användare.

Verktyg för studieteknik

arbetsbord-med-anteckningar

Med hjälp av verktygen som alltid finns direkt jämte varje text i Digilär i det s.k. arbetsbordet kan eleven på olika sätt själv dokumentera sina tankar och reflektioner under tiden hen lär sig. Allt sparas förstås till elevens unika användarkonto. På detta sätt kan eleven verkligen göra läromedlet till sitt eget.

Anteckningar

Skriv och spara anteckningar i direkt anslutning till en text. Elevens anteckningar sparas kopplat till hens användarlicens och gör läromedlet till ett eget unikt material med elevens funderingar och frågor integrerade i innehållet.

Ordlistor

Spara ord från texten i egna ordlistor och träna på orden med en självrättande träningsfunktion där eleven får direkt feedback utan att lärarens rättningshög växer. Eleven kan själv spara ord från texten eller från författarens lista med glosor eller begrepp. Du som lärare kan också i förväg göra en ordlista till en text och dela med dina elever.

Eget material lättåtkomligt och samlat

Allt material som skapas i verktygen för studieteknik sammanställs under användarens egen profil. Anteckningar och filer som har laddats upp sparas både i respektive uppgift och på profilen. Här återfinns även ordlistor och övrigt material kopplat till en enskild användare.