Meny

Gällande fr.o.m. 2017-01-01 och tills vidare.

1. Allmänt

Dessa köpvillkor (”Köpvillkoren”) gäller för den eller de internettjänster, läromedel och liknande tjänster och produkter som köps av kunden via Digilär AB:s webbplats [digilar.se].

Hänvisningar i Köpvillkoren till "Digilär” eller ”vi” är till Digilär AB, org.nr. 556859-7172.

För att kunna göra ett köp via Digilärs webbplats måste du acceptera Köpvillkoren. Genom att acceptera Köpvillkoren förbinder du dig att följa Köpvillkoren i sin helhet samt godkänner att du tagit del av Digilärs Licensvillkor och Integritetspolicy.

Digilär förbehåller sig rätten att när som helst ändra Köpvillkoren, utan att meddela dig i förväg. Den version av Köpvillkoren som du godkänner vid din beställning gäller för ditt köp.

Om du har några frågor om Digilär, eller om Köpvillkoren, vänligen kontakta Digilär Kundservice info@digilar.se.

2. Upplåtelsens omfattning

Internettjänster, läromedel och liknande tjänster och produkter säljs som licenser. På Digilärs webbplats [digilar.se] finns information om vilken löptid som gäller för respektive licens. En licens är levererad då licens med tillhörande instruktioner skickats till den av kunden vid beställningstillfället uppgivna e-postadressen.

3. Beställning

Beställningar görs direkt på Digilärs webbplats [digilar.se], via Digilärs säljare, eller via återförsäljare.

När en beställning är mottagen av Digilär bekräftas den genom ett e-postmeddelande med information om din order. Kontrollera alltid din orderbekräftelse så att den stämmer.

4. Priser och avgifter

Priset på webbplatsen [digilar.se] är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive mervärdesskatt. Gällande momssatser är 25 procent. Digilär förbehåller sig rätten att ändra priser och produktsortiment utan föregående avisering.

5. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Vid försenad betalning har Digilär rätt att debitera lagstadgad påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt i förekommande fall, avgift för inkasso och betalningsföreläggande.

6. Returer & återköp

För licenser ges ingen returrätt.

7. Felaktiga leveranser

Leveransen ska kontrolleras efter mottagandet. Om leveransen i något avseende är felaktig, ska anmälan göras inom sju arbetsdagar från leveransdagen till Digilär Kundservice.

8. Digilär Kundservice

Kontakta Digilär för support och hjälp med dina digitala produkter.

E-post:info@digilar.se
Telefon: 0370-123 46
Öppet: Vardagar 8-12 och 13-16