Meny

Senast uppdaterad 2019-07-26

1. Vårt åtagande och ansvar

Digilär AB (”Digilär”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) prioriterar högt att skydda och respektera den personliga integriteten för alla individer vars personuppgifter vi behandlar som en del i vårt tillhandahållande av våra digitala produkter och tjänster (”tjänster”). Nedan beskrivs vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål, och även de val som du har.

Denna Integritetspolicy beskriver den personuppgiftsbehandling för vilken Digilär är personuppgiftsansvarig. Våra webbsidor och tjänster kan från tid till annan innehålla länkar till tredje parters webbsidor eller tjänster som inte kontrolleras av oss. Om du besöker sådana webbsidor eller använder sådana tjänster, notera att denna Integritetspolicy inte gäller för sådana tredje parters personuppgiftsbehandling, varför vi uppmanar dig att noggrant granska hur sådana tredje parter behandlar personuppgifter innan du använder deras webbsidor eller tjänster. Om du inte förstår alla aspekter av denna Integritetspolicy, är du välkommen att kontakta oss på info@digilar.se.

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som du har lämnat över till oss i samband med beställning och användning av våra tjänster, genom dina kontakter med oss, våra närstående bolag och tredje parter som handlar för vår räkning, samt när du anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev och när du besöker våra webbsidor.

3. Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Vid beställning och användning av våra tjänster registreras namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer samt identifieringsdata för enheter som du använder för att få tillgång till och använda våra webbsidor och tjänster som till exempel cookies. Läs mer om hur vi använder cookies och vilka val du har i vår Cookiepolicy.

4. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhanda dig våra tjänster, för att fullgöra relevanta avtal med dig och för att i övrigt administrera vår affärsrelation med dig. Personuppgifterna behandlas också för att förse dig med nyheter, information och marknadsföring rörande våra tjänster, samt för att förbättra och utveckla våra webbsidor, produkter och tjänster.

En liten del av personuppgifterna som vi samlar in från dig på denna webbsida kan komma att delas med samarbetspartners i marknadsföringssyfte. Denna delning innebär att personuppgifterna kan överföras till och lagras utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) med stöd av Privacy Shield-principerna. Genom att använda denna webbsida samtycker du till denna överföring, lagring och behandling. Du kan läsa mer om vilka personuppgifter som omfattas av denna delning i vår Cookiepolicy.

Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att personuppgifterna samlades in. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

5. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig, det vill säga tillhandahålla dig produkten eller tjänsten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Vissa personuppgifter behöver vi ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom lag eller förordning. Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar en längre tid behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att personuppgifterna tas bort.

6. Hur kan jag uppdatera eller radera mina personuppgifter?

Genom att beställa och använda av våra tjänster samtycker du till den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna Integritetspolicy, inklusive eventuell överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES och till att motta elektronisk marknadsföring från oss och från våra närstående bolag och samarbetspartners.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att motta marknadsföring från oss. Vi kommer rätta och uppdatera dina personuppgifter på din begäran eller om vi själva blir medvetna om att vissa personuppgifter inte längre är korrekta. Om du vill rätta eller uppdatera vissa personuppgifter, eller återkalla ditt samtycke till att motta marknadsföring från oss, är du välkommen att kontakta oss på info@digilar.se.

För att kunna kontrollera att vi behandlar uppdaterade och korrekta personuppgifter har du rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Sådan begäran kan skickas till info@digilar.se eller per post till adressen nedan.

Digilär AB
Box 27323
102 54 Stockholm

Om du väljer att återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling såsom den beskrivs i denna Integritetspolicy, kan vi bli förhindrade att tillhandahålla dig våra tjänster och kan därför komma att säga upp relevanta licensavtal med dig, se licensvillkor för mer information.

Dessutom kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter för legitima syften, såsom för att fullgöra ett avtal med dig, för att skydda våra intressen i samband med tvist eller för att fullgöra legala skyldigheter.

7. Så här kontaktar du oss med frågor

Om du har några frågor eller funderingar kring Digilärs Integritetspolicy eller om du skulle vilja framföra ett klagomål, vänligen kontakta oss.