Samtliga läromedel täcker det centrala innehållet i respektive ämne.