4_6_teknik_laptop

Produktinformation

Titel: Digilär Teknik för årskurs 4-6
Artikelnummer (ISBN): 9789198442441
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 69 kr/elev och läsår

Teknik för mellanstadiet

Allt du behöver till tekniklektionen

Digilär Teknik för mellanstadiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för teknik för årskurs 4–6, enligt Lgr 11. Det är ett varierande läromedel som utgår från ett undersökande arbetssätt av tekniken som omger oss. Eleverna får undersöka tekniken bakom sådant som de hittar i sin vardag – till exempel ett plåster, en cykel eller stort hus.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Läromedlet är baserat på den populära PULS-serien från Natur & Kultur. Eleverna uppmuntras att ställa frågor, iaktta och vara kreativa i sina uppgifter. Tillsammans går ni igenom arbetsområden med olika teman, till exempel Vad är teknik?, Teknik genom historien, och Teknik i framtiden.

Till varje arbetsområde finns en samling uppgifter där eleven får arbeta praktiskt med att tillverka något tekniskt eller undersöka ett fenomen där de dessutom motiveras att reflektera över olika frågor.

Stöttning i din undervisning

Varje arbetsområde har en lärarhandledning med en tydlig planering som lotsar dig fram genom lektionsförslag, diskussionsfrågor och lärarledda praktiska uppgifter. Du hittar även extra fakta att berätta för eleverna, som tekniska lösningar i vårt samhälle, problem som ännu inte är lösta och teknikhistoria. I lärarhandledningen finns också extrauppgifter och prov som utskrivbara filer.

Motiverar eleven

Undersökningarna och uppgifterna låter alltså eleven arbeta praktiskt, reflektera och träna sin iakttagelseförmåga. De praktiska övningarna har alltid en lärarhandledning med information som bara läraren ser. Där finns tips på hur eleven kan få stöd att komma vidare, vad övningen kräver för material, förberedelse och vilket resultat övningen förväntas få.

Till varje arbetsområde finns ett quiz och självrättande övningar ger eleven möjlighet att repetera faktakunskaper och begreppsförståelse. Genom dessa får eleven direkt feedback vilket ger ökad motivation.

Tips till dig som vill prova Digilär Teknik

  1. Undersök arbetsområdena och de olika delar som ingår.
  2. Läs ett sammanfattningskapitel till ett arbetsområde och gör uppgifterna till.
  3. Titta på en film.
  4. Titta i biblioteket och klicka in på ett fördjupningskapitel.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Under läsåret 2018/2019 och 2019/2020 kommer vi att komplettera vårt material:

  • Fylliga lärarhandledningar till alla delar av läromedlet med provförslag, länktips, lärarfakta, lektionsplaneringar, läsårsplaneringar, förslag till ämnesövergripande arbetsområden m.m.
  • Vi arbetar fram introduktionsfilmer till våra olika arbetsområden.

Författare

Staffan Sjöberg

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.