Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Svenska & Sva för årskurs 4–6
Artikelnummer (ISBN): 9789198442458
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 75 kr/användare och läsår

Är du kund hos Digilär/NOK så beställer du dina läromedel hos NOK.se

Digilär Svenska & Sva – läromedel för mellanstadiet

Arbeta enligt cirkelmodellen

Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet är ett omfattande heldigitalt och engagerande basläromedel som bygger på Natur & Kulturs populära läromedel Klara svenskan. Läromedlet täcker hela det centrala innehållet, enligt Lgr 11.

Fem snabba om läromedlet

  • Bildberättelser som presenterar texttyperna i tal och bild.
  • Tydlig arbetsgång som bygger på cirkelmodellen.
  • Rikligt med uppgifter; självrättande färdighetsträning och mer omfattande skrivuppgifter.
  • Formativ bedömning genom kartläggning, kamratrespons, reflektion och uppföljning.
  • Omfattande lärarhandledningar.

Det här är Digilär Svenska & Sva

I Digilär Svenska och Sva byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression. Materialet baseras på cirkelmodellen, som i korthet innebär att elevernas förkunskaper inventeras och byggs på med ny kunskap – med stöd av modelltexter och vägledd undervisning.

Arbetsområdena i Digilär Svenska & Sva är uppdelade i tre kategorier: Introduktion till läromedlet, Tala, läsa, skriva och Språklära.

I Introduktion till läromedlet presenteras läromedlets innehåll och uppbyggnad för elever och föräldrar. Här finns också hjälp och tips om funktionalitet och anpassningar.

I Tala, läsa, skriva behandlas texttyperna: återberättande text, faktatext, berättande text, instruerande text, argumenterande text och poetisk text. I varje årskurs presenteras fyra olika texttypers specifika uppbyggnad och särdrag.

I Språklära får eleverna möjlighet att träna sina färdigheter i svenska språket inom områdena: alfabetet, meningsbyggnad, stavning, ordkunskap, ordklasser och språkbruk.

Omfattande lärarstöd

Lärarhandledningen är en central och viktig del i Digilär Svenska & Sva. Den är omfattande och finns på alla nivåer i läromedlet. I lärarhandledningen hittar du också bedömningsmatriser, stödstrukturer och andra pdf:er för utskrift samt länkar till lämpliga externa källor du kan ha nytta av i undervisningen.

Om Svenska & Sva för årskurs 6
Två av fyra arbetsområden i Tala, läsa, skriva och tre av sex arbetsområden i Språklära är publicerade. Resterande arbetsområden publiceras löpande under hösten. Läromedlet är färdigt för att börja användas eftersom det är uppbyggt enligt cirkelmodellen som innebär att du arbetar med materialet i en viss, given ordning.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Michaela Eriksson, Pär Sahlin

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär