Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Svenska & Sva för årskurs 4–6
Artikelnummer (ISBN): 9789198442458
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 75 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Svenska & Sva för mellanstadiet

Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet är ett omfattande och engagerande läromedel som bygger på genrepedagogik och explicit lässtrategiundervisning. Materialet för årskurs 4 är komplett och två arbetsområden i årskurs 5 är klara till skolstart i augusti 2019. Hela årskurs 5 blir klart i december 2019 och årskurs 6 planeras till 2020. Läromedlet täcker då hela det centrala innehållet för svenska och sva i årskurs 4–6 enligt Lgr 11.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Svenska & Sva bygger på Natur & Kulturs basläromedel Klara svenskan. Varje årskurs är indelad i fem arbetsområden:

Texttyperna: Fyra arbetsområden som vart och ett behandlar någon av texttyperna – återberättande -, berättande -, argumenterande -, instruerande -, faktatext (beskrivande och förklarande) samt poetisk text. I dessa arbetsområden får eleverna bekanta sig med de olika texttyperna utifrån förmågorna tala, läsa och skriva. Varje arbetsområde inleds med en kartläggning där elevernas förkunskaper inventeras och eleverna får sedan löpande reflektera kring lärandemålen och utvärdera sina nyvunna kunskaper.

Språklära: Här får eleverna träna sina färdigheter i svenska språket inom områdena: alfabetet, meningsbyggnad, stavning, ordkunskap, ordklasser och språkbruk.

Vägledd undervisning

Digilär Svenska och Sva byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, genom så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Materialet baseras på cirkelmodellen, som i korthet innebär att elevernas förkunskaper inventeras och byggs på med ny kunskap – med stöd av modelltexter och vägledd undervisning. Inför elevernas fortsatta, mer självständiga, arbete skrivs en gemensam text som tjänar som förebild då eleverna ska skriva och bedöma sina egna, individuella texter.

Lärarstödet i Digilär Sv & Sva är därför omfattande och finns på alla nivåer i läromedlet – allt från den övergripande lärarhandledningen i introduktionen till lärarhandledningar på arbetsområdes- samt uppgiftsnivå. Där hittar du också bedömningsmatriser och andra pdf:er för utskrift samt länkar till lämpliga externa källor du kan ha nytta av i undervisningen.

Stöttar och motiverar

Med hjälp av korta, elevnära texter som förklarar texttypernas struktur och särdrag, modelltexter och utmanande uppgifter ges eleverna möjligheten att utveckla sin förmåga att tala, läsa och skriva. Förutom lärarens återkoppling på genomförda uppgifter kan eleverna även få direktfeedback genom lösningsförslag och självrättande övningar. Till sin hjälp har de även bildberättelser med inläst tal som går igenom varje texttyp samt rikligt med bilder och illustrationer som inspirerar och stöttar läsförståelsen.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Michaela Eriksson, Pär Sahlin

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär