4_6_kemi_laptop

Produktinformation

Titel: Digilär Kemi för årskurs 4-6
Artikelnummer (ISBN): 9789198442427
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 69 kr/elev och läsår

Kemi för mellanstadiet

Allt du behöver till kemilektionen

Digilär Kemi för mellanstadiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kemi för årskurs 4–6, enligt Lgr 11. Det är ett varierande läromedel som utgår från ett undersökande arbetssätt av kemin som omger oss en vanlig dag. Kapitlen ger bakgrundsfakta och förklaringar kring kemins lagar på ett intresseväckande sätt.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Läromedlet är baserat på den omtyckta PULS-serien från Natur & Kultur. Kapitlen är anpassade för att eleven ska hinna läsa dem på ett lektionspass, samt på egen hand kunna bearbeta innehållet genom självrättande övningar. Vissa moment behandlas även av en kort film.

Likt detektiver får eleverna ställa frågor, iaktta och samla ledtrådar till sina uppgifter. I det omfattande och inspirerande materialet tar sig eleverna av kemins värld i arbetsområdena Vad är kemi?, Vatten, Blandningar, Vardagskemi, Eld, Luft, Modeller, och Material.

Stöttning i din undervisning

Varje arbetsområde har en lärarhandledning med en tydlig planering som lotsar läraren fram genom lektionsförslag, diskussionsfrågor, lärarledda och individuella experiment och extra fakta att berätta för eleverna. Här finns även extrauppgifter och prov som utskrivbara filer.

Som lärare har du också möjlighet att komplettera läromedlet med egna texter och uppgifter. Du styr smidigt vad eleven ska arbeta med genom att framhäva valda kapitel och undersökningar, och du kan snabbt kontrollera och kommentera de uppgifter eleverna gjort.

Motiverar eleven

Undersökningar och experiment låter eleven arbeta praktiskt, reflektera och träna sin iakttagelseförmåga. Undersökningarna har alltid en lärarhandledning med information som bara läraren ser. Där finns tips på hur eleven kan få stöd att komma vidare, vad experimentet kräver för förberedelse och förväntas få för resultat.

Quiz och självrättande övningar ger eleven möjlighet att repetera faktakunskaper och begreppsförståelse. Genom dessa får eleven direkt feedback vilket ger ökad motivation. De kan sedan rensa sina svar och göra samma uppgift flera gånger för att bli säkrare. I öppna frågor, som kräver reflektion kring innehållet, får eleven utveckla sin förståelse för ämnet.

Tips till dig som vill prova Digilär Kemi

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över läromedlet.
  2. Undersök ett arbetsområde närmre, läs igenom dess kapitel.
  3. Gör uppgifterna kopplade till ett kapitel.
  4. Skapa en grupp elever och tilldela uppgifter.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Under läsåret 2018/2019 och 2019/2020 kommer vi att komplettera vårt material:

  • Fylliga lärarhandledningar till alla delar av läromedlet med provförslag, länktips, lärarfakta, lektionsplaneringar, läsårsplaneringar, förslag till ämnesövergripande arbetsområden m.m.
  • Vi arbetar fram introduktionsfilmer till våra olika arbetsområden.

Författare

Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.