4_6_fysik_laptop

Produktinformation

Titel: Digilär Fysik för årskurs 4-6
Artikelnummer (ISBN): 9789198442434
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 69 kr/elev och läsår

Fysik för mellanstadiet

Allt du behöver till fysiklektionen

Digilär Fysik för mellanstadiet är ett varierande läromedel som täcker det centrala innehållet för fysik för årskurs 4–6, enligt Lgr 11. Det utgår från ett undersökande arbetssätt och eleverna uppmuntras att vara fysikdetektiver som ställer frågor, iakttar och drar slutsatser i sina undersökningar.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Läromedlet är baserat på den uppskattade PULS-serien från Natur & Kultur. Kapitlen är anpassade för att eleven ska hinna läsa dem på ett lektionspass, samt på egen hand kunna bearbeta innehållet genom självrättande övningar. Vissa moment behandlas även av en kort film.

I läromedlet får eleverna utforska fysikens värld genom bland annat arbetsområdena Vad är fysik?, Värme och kyla samt Energi och miljö.

Under rubriken Läs mer och i Biblioteket finns fördjupningskapitel med exempelvis texter skrivna i reportagestil som väcker tankar och mer intresse för fysik och naturvetenskap.

Stöttning i din undervisning

Varje arbetsområde har en lärarhandledning med en tydlig planering som lotsar dig fram genom lektionsförslag, diskussionsfrågor, lärarledda och individuella experiment och extra fakta att berätta för eleverna. Här finns även extrauppgifter och prov som utskrivbara filer.

Som lärare har du också möjlighet att komplettera läromedlet med egna texter och uppgifter. Du styr smidigt vad eleven ska arbeta med genom att framhäva valda kapitel och undersökningar, och du kan snabbt kontrollera och kommentera de uppgifter eleverna gjort.

Motiverar eleven

Undersökningar och experiment låter eleven arbeta praktiskt, reflektera och träna sin iakttagelseförmåga. Undersökningarna har alltid en lärarhandledning med information som bara läraren kan klicka fram. Där finns tips på hur eleven kan få stöd att komma vidare, vad experimentet kräver för förberedelse och förväntas få för resultat.

Quiz och självrättande övningar ger eleven möjlighet att repetera faktakunskaper och begreppsförståelse. Genom dessa får eleven direkt feedback vilket ger ökad motivation. De kan sedan rensa sina svar och göra samma uppgift flera gånger för att bli säkrare. I öppna frågor, som kräver reflektion kring innehållet, får eleven utveckla sin förståelse för ämnet.

Tips till dig som vill prova Digilär Fysik

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök arbetsområdena och klicka in på en undersökning.
  3. Titta i lärarhandledningen till ett arbetsområde.
  4. Läs ett kapitel och gör uppgifterna till.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Under läsåret 2018/2019 och 2019/2020 kommer vi att komplettera vårt material:

  • Fylliga lärarhandledningar till alla delar av läromedlet med provförslag, länktips, lärarfakta, lektionsplaneringar, läsårsplaneringar, förslag till ämnesövergripande arbetsområden m.m.
  • Vi arbetar fram introduktionsfilmer till våra olika arbetsområden.

Författare

Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.