Fler läromedel
Kommande
Laptop som visar omslaget i Digilär Engelska för årskurs 4-6

Produktinformation

Titel: Digilär Engelska för årskurs 4-6
Första utgåva: Åk 4 utkommer till ht 2020.

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Engelska för mellanstadiet

Engelska enligt cirkelmodellen

Digilär Engelska för mellanstadiet är ett nytt heldigitalt basläromedel som bygger på Natur & Kulturs populära läromedel Skills. Materialet är roligt och motiverande och hjälper eleverna att utveckla sina förmågor, sina skills.

Fem snabba om läromedlet

• Inspirerande och elevnära texter.
• Tydlig struktur.
• Rikligt med interaktions- och hörövningar.
• Uppgifter som utvecklar elevernas ordförråd och språkliga kompetens.
• Omfattande lärarhandledningar.

Utveckla läsförståelsen

Arbetssättet är tydligt strukturerat och bygger på ett gemensamt arbete som stöttar och utmanar eleverna. Eleverna får följa en spännande berättelse och möter även texter om den engelsktalande världen, personer och platser. Alla texter är inlästa av professionella röstskådespelare.

Stöttning med cirkelmodellen

Skrivarbetet är uppbyggt enligt cirkelmodellen med stöttning i form av modelltexter och -fraser, grafiska strukturer och gemensamt skrivande. Eleverna lär sig att skriva olika typer av texter och tränas att presentera dem muntligt.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Fiona Miller, Maria Olsson, Rebecka Ungh Wolf

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär