Fler läromedel
Nyhet
Laptop som visar omslaget i Digilär Engelska för årskurs 4-6

Produktinformation

Titel: Digilär Engelska för årskurs 4–6
Artikelnummer (ISBN): 9789198442465
Första utgåva: 2020-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 75 kr/användare och läsår

Är du kund hos Digilär/NOK så beställer du dina läromedel hos NOK.se

Engelska för årskurs 4

Allt du behöver till lektionen i engelska

Digilär Engelska för åk 4 är ett nytt heldigitalt basläromedel som bygger på Natur & Kulturs populära läromedel Skills. Materialet är roligt och motiverande och hjälper eleverna att utveckla sina förmågor, sina skills.

Årskurs 5 och 6 släpps under 2021

Läromedlet kompletteras med åk 5 och 6 under 2021.

Fem snabba om läromedlet

• Inspirerande och elevnära texter.
• Animerade filmer som inspirerar eleverna till interaktion.
• Rikligt med interaktions- och hörövningar.
• Uppgifter som utvecklar elevernas ordförråd och språkliga kompetens.
• Omfattande lärarhandledningar.

Tydlig struktur

Digilär Engelska är ett varierat läromedel med tydlig struktur där eleverna får möjlighet att på ett roligt och inspirerande sätt utveckla sin språkliga kompetens.

Varje årskurs innehåller ett antal arbetsområden som i sin tur består av fyra olika områden: i Tibbo’s story får eleverna följa den skönlitterära berättelsen om utomjordingen Tibbo som kommer till England för att finna “the hands of time”. Grammatik och språkliga företeelser presenteras i Goodie Bag och i Fabulous facts får eleverna utveckla sina kunskaper i realia genom intressanta faktatexter. Get talking! består av korta, animerade filmer som inspirerar eleverna till interaktion. I varje unit finns också arbetsområdet "Writing skills” där eleverna får träna på att läsa, skriva och muntligt presentera en viss texttyp.

Utveckla läsförståelsen

Arbetssättet är tydligt strukturerat och bygger på ett gemensamt arbete som stöttar och utmanar eleverna. Eleverna får följa en spännande berättelse och möter även texter om den engelsktalande världen, personer och platser. Alla texter är inlästa av professionella röstskådespelare.

Stöttning med cirkelmodellen

Skrivarbetet är uppbyggt enligt cirkelmodellen med stöttning i form av modelltexter och -fraser, grafiska strukturer och gemensamt skrivande. Eleverna lär sig att skriva olika typer av texter och tränas att presentera dem muntligt.

Pedagogiska och inspirerande filmer

Flera avsnitt i läromedlet innehåller animerade filmer som inspirerar och engagerar eleverna. Nedan visas en pedagogisk film som på ett enkelt sätt förklarar några vanliga prepositioner i det engelska språket.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Fiona Miller, Maria Olsson, Rebecka Ungh Wolf

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär