Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Biologi för årskurs 4-6
Artikelnummer (ISBN): 9789198442410
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 75 kr/användare och läsår

Är du kund hos Digilär/NOK så beställer du dina läromedel hos NOK.se

Digilär Biologi – läromedel för mellanstadiet

Allt du behöver till biologilektionen

Digilär Biologi för mellanstadiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för biologi i årskurs 4–6, enligt Lgr 11. Det har ett rikt innehåll med texter skrivna på ett elevnära språk tillsammans med ett stort utbud av beskrivande och förklarande bilder.

Fem snabba om läromedlet

  • Materialet är rikt på bilder och förklarande illustrationer.
  • Lärarhandledning med lektionsförslag, mer fakta att berätta för eleverna, ytterligare uppgifter samt prov som utskrivbara filer.
  • Självrättande frågor för repetition av faktakunskaper och begrepp.
  • Bibliotek med artiklar och fördjupande fakta om artkunskap och organsystem.
  • Korta filmer som berättar om något centralt för kapitlet.

Innehåll

Digilär Biologi är ett omfattande material som innehåller två läromedel i ett: Biologi Naturen och Biologi Människokroppen.

Biologi Naturen handlar om livet på jorden – om växter, djur och insekter i olika naturtyper och hur allt samspelar med varandra.

Biologi Människokroppen handlar om kroppen – hur de olika systemen i kroppen samverkar, hur barn blir till, vad som händer i puberteten och vad vi kan göra för att må bra. Läromedlet är baserat på den uppskattade PULS-serien från Natur & Kultur.

Tydlig struktur

I varje arbetsområde finns ett antal kapitel. Kapitlen är anpassade till lektionspass. Till varje lektionspass finns lärarstöd för undervisning av det aktuella innehållet. Det finns också elevtexter att läsa för att bearbeta innehållet samt självrättande övningar och inlämningsuppgifter. Materialet är rikt på bilder och förklarande illustrationer som hjälper eleven att ta till sig innehållet.

Stöd för undervisning

Lärarhandledningen är ett effektivt arbetsredskap för dig som lärare och ger stöd för hur du lägger upp din undervisning. Här finns lektionsförslag, mer fakta att berätta för eleverna, ytterligare uppgifter samt prov som utskrivbara filer. Som lärare har du också möjlighet att komplettera läromedlet med egna texter och uppgifter. Du styr smidigt vad eleven ska arbeta med genom att framhäva valda kapitel och bildberättelser, och du kan snabbt kontrollera och kommentera de uppgifter eleverna gjort.

Ett läromedel som motiverar eleven

Självrättande övningar ger eleven möjlighet att repetera faktakunskaper och begreppsförståelse. Genom dessa får eleven direkt feedback vilket ger ökad motivation. I öppna frågor, som kräver reflektion kring innehållet, får eleven utveckla sin förståelse för biologiämnet. Korta filmer som berättar om något centralt för kapitlet ger eleven chans att få förståelse för saker som kan vara svåra att läsa sig till. För att underlätta har vi även samlat alla fördjupningstexter och bildberättelser i Biblioteket.

Tips till dig som vill prova Digilär Biologi

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök arbetsområdena i både Naturen och Människan.
  3. Läs ett kapitel och gör uppgifterna till.
  4. Titta i biblioteket och klicka in på en bildberättelse.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare Biologi Människan

Gitten Skiöld, Kerstin Wallander, Berth Belfrage, Lennart Enwall

Författare Biologi Naturen

Berth Belfrage, Roger Olsson

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär

Relaterade produkter

Bi
Fy