Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Tyska för årskurs 6-9
Artikelnummer (ISBN): 9789198303285
Första utgåva: 2016-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 89 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Tyska för högstadiet

Allt du behöver till lektionen i tyska

Digilär Tyska för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för tyska i årskurs 6-9, enligt Lgr 11.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Här hittar du 12 fylliga arbetsområden, ett introduktionskapitel till den första terminen i årskurs 6, ett repetitionskapitel till eleverna i årskurs 9 samt ett fördjupningsarbetsområde till motiverade elever. Dessutom ingår ett stort bibliotek med tematiska ordlistor, grammatik och mycket mer.

Digilär Tyska för högstadiet har en tydlig progression där eleverna stegvis lotsas in i språket. Varje arbetsområde innehåller sex lästexter, åtta grammatikkapitel, en mängd självrättande övningar, inlämningsuppgifter, läsförståelsefrågor, ett realiakapitel, flera hörförståelseövningar, glosförhör och prov. Digilär Tyska för högstadiet uppdateras ständigt och är normkritisk samt inkluderande i sitt val av karaktärer och bilder.

Stöttning i din undervisning

Lärarhandledningen ger dig stöttning att anpassa din undervisning efter varje elevs individuella behov. Tack vare variationen i övningarna kan du enkelt varva mellan skärmtid och gruppuppgifter eller aktiviteter i helklass. Varje arbetsområde innehåller ett läs- och ett hörförståelseprov samt självrättande glosförhör. I arbetsområden för årskurs 9 hittar du prov för alla färdigheter som kan utgöra bedömningsunderlag.

Motiverar eleven

Läsförståelseuppgifter med facit och självrättande övningar som tränar ordförråd och grammatik ger direkt feedback till elever vilket höjer deras motivation. Texter om äkta människor samt om kända platser, samt udda eller bekanta saker och fenomen i från alla hörn i den tysktalande världen ökar intresset för ämnet. Eleverna får bland annat läsa om parkour-proffset Lynn, arkitekten Armin och au-pairen Maja samt handla souvenirer, gå på restaurang, planera en fest, checka in på Greve Draculas vandrarhem och fundera över sin framtid.

Tips till dig som vill prova Digilär Tyska

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök ett arbetsområde och de olika delarna som ingår.
  3. Skapa en grupp elever.
  4. Börja med Bildberättelse 1 och fortsätt sedan med Text 1.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Läromedlet är recenserat av SPSM

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Melissa Westerlund, Lena Johansson

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär