Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Sva för nyanlända
Artikelnummer (ISBN): 9789198315509
Första utgåva: 2016-08-10 (Revideras löpande)

Produktnamn: Sva för nyanlända
Pris: 129 kr/användare och läsår

Är du kund hos Digilär/NOK så beställer du dina läromedel hos NOK.se

Digilär Sva för nyanlända

Elevnära svenskundervisning för alla nivåer

Digilär Sva för nyanlända är ett digitalt övningsmaterial för den första språkinlärningen. Genom elevnära, korta texter och ett omfattande bildmaterial lär vi ut svenska genom en tydlig progression.

Fem snabba om läromedlet

  • Grundläggande introduktion till SO- och NO-­ämnena.
  • Intresseväckande och elevnära teman.
  • Inläst tal finns till alla delar av läromedlet.
  • Grammatikdel till varje tema.
  • Stort urval av självrättande övningar och inlämningsuppgifter.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Sva för nyanlända är ett engagerande läromedel där eleven guidas in språket genom en tydlig progression. I vardagsnära teman om familjen, mat och fritid. I del 2 av läromedlet får eleven med sig grundläggande begrepp och fakta från SO­- och NO-­ämnena, för att förbereda för framtida skolgång.

Läromedlet är anpassat för inlärning på olika nivåer, för att passa nyanlända elever från olika skolbakgrund.

Stöttning i din undervisning

Varje arbetsområde innehåller en lärarhandledning, skriven av våra erfarna författare med gedigen erfarenhet av att undervisa nyanlända. I slutet av varje arbetsområde finns diagnoser och slutuppgifter så att du och eleverna kan stämma av deras språkutveckling.

Ett läromedel som motiverar eleven

Allt material är inläst av röstskådespelare, och ljudet kan spelas upp var man än befinner sig i läromedlet.

Frågor och övningar till innehållet ger eleverna möjlighet att öva och testa sin förståelse inom svenskämnet. Det finns även mängder av självrättande övningar som ger direkt feedback.

Inlärningen av nya ord blir kan göras interaktiv av klickbara ordförklaringar i direkt anslutning till innehållet. Det finns också möjlighet att skapa egna ordlistor och starta ett självrättande test på dessa, med talsyntes.

Eleven kan också lämna in svar i form av text, film, ljud eller bild.

Tips till dig som vill prova Digilär Sva för nyanlända

  1. Läs lärarhandledningen i introduktionen för del 1 och för del 2 för en överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök arbetsområdena och de olika delar som ingår.
  3. Gå in i ett kapitel och testa de olika lässtödsfunktioner som finns så att du kan guida dina elever.
  4. Du kan lära dig mer om vår funktionalitet för lässtöd genom att välja ”Hjälp” i menyn.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare nivå 1, vardagsspråk

Anna-Karin Bengtsson

Författare nivå 2, skolspråk

Gabrielle Hansen

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär