Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Sva för nyanlända
Artikelnummer (ISBN): 9789198315509
Första utgåva: 2016-08-10 (Revideras löpande)

Produktnamn: Sva för nyanlända
Pris: 139 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Sva för förberedelse­klass

Allt du behöver till sva-lektionen

Digilär Sva för nyanlända är ett digitalt övningsmaterial för den första språkinlärningen i förberedelseklass, språkintroduktion eller SFI. Genom elevnära, korta texter och ett mycket stort bildmaterial lär vi ut svenska genom en tydlig progression. Här finns ett stort material med självrättande övningar, diagnoser med mera som ger eleven stor möjlighet att träna utan att din rättningshög växer.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Sva för nyanlända är ett engagerande läromedel där eleven guidas in språket genom en tydlig progression i vardagsnära teman om till exempel familjen, mat och fritid. Genom en stor mängd bilder visualiseras och konkretiseras det nya språket för eleven. I del 2 av läromedlet får eleven genom den tematiska läsningen med sig grundläggande begrepp och fakta från andra vanliga skolämnen, som SO- och NO-ämnena, för att förbereda inför framtida skolgång.

Stöttning i din undervisning

Till varje arbetsområde får du ett mycket grundligt och genomgående material att sätta i händerna på dina elever. Vi vet att en grupp nyanlända elever ofta är på olika nivå i sin inlärning och att det kan vara en utmaning för lärare att ta emot nya elever mitt under läsåret och att möta olika elevers behov. Därför finns allt material inläst av professionella röstskådespelare så att eleverna själva kan lyssna och arbeta med ord och texter i den del av läromedlet där de befinner sig. Alla delar av läromedlet har också mängder av självrättande övningar kopplade till sig vilket gör att eleverna kan öva, få direktfeedback och komma vidare i sin inlärning oavsett var de befinner sig.

I slutet av varje arbetsområde finns diagnoser och slutuppgifter så att du och eleverna kan stämma av deras språkutveckling.

Varje arbetsområde innehåller även en lärarhandledning med information och tips från våra erfarna läromedelsförfattare som också har lång erfarenhet av att undervisa nyanlända kring hur du kan lägga upp din undervisning med Digilär.

Motiverar eleven

Frågor och övningar till innehållet ger eleverna möjlighet att öva och testa sin förståelse inom svenskämnet. Facit och självrättande funktionalitet ger eleven direktfeedback som ökar deras motivation. Klickbara ordförklaringar i direkt anslutning till innehållet och möjlighet att spara i ordlistor som går att träna på gör inlärningen av nya ord rolig.

Tips till dig som vill prova Digilär Sva för nyanlända

  1. Läs lärarhandledningen i introduktionen för del 1 och för del 2 för en överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök arbetsområdena och de olika delar som ingår.
  3. Gå in i ett kapitel och testa de olika lässtödsfunktioner som finns så att du kan guida dina elever.
  4. Du kan lära dig mer om vår funktionalitet för lässtöd genom att välja ”Hjälp” i menyn.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare nivå 1, vardagsspråk

Anna-Karin Bengtsson

Författare nivå 2, skolspråk

Gabrielle Hansen

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär