Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Samhällskunskap för årskurs 7-9
Artikelnummer (ISBN): 9789198315530
Första utgåva: 2013-02-01 (Revideras löpande)

Pris: 79 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Samhällskunskap för högstadiet

Allt du behöver till lektionen i samhällskunskap

Digilär Samhällskunskap för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för samhällskunskap i årskurs 7-9.

Detta läromedel ingår även i vårt kompletta SO-läromedel för årskurs 7-9.

Fem snabba om läromedlet

  • Nutidskryss varje vecka.
  • Aktuellt tema som presenteras varje månad med uppgifter, länkar och övningar till.
  • Begreppslistor med färdighetsträning.
  • Övningar på olika nivåer – instuderingsfrågor och fördjupningar.
  • Introduktionsfilmer till alla kapitel och animationsfilmer.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Samhällskunskap ger eleven en helhetssyn på samhället med dess aktuella frågor och strukturer. Med uppdaterat material, nutidskryss varje vecka och teman varje månad kan eleverna hålla sig ajour med vad som händer i deras omvärld både på individ- och samhällsnivå. De stora arbetsområden som läromedlet tar upp är Individer och gemenskaper; Information och kommunikation; Rättskipning och rättigheter; Samhällsresurser och fördelning; Beslutsfattande och politiska idéer.

Stöttning i din undervisning

I Digilär Samhällskunskap finns en årsplanering som utgår ifrån det centrala innehållet och kunskapskraven. Som lärare ska du hinna gå igenom det som Skolverket anvisar, vilket du gör om du följer Digilärs årsplanering. För att förtydliga sambandet visar vi det centrala innehållet och kunskapskraven för varje ämnesområde i planeringen. Lärarhandledning finns på övergripande nivå och till varje arbetsområde.

Motiverar eleven

Dina elever får ett omfattande stöd i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor och quiz. Klickbara fördjupningar finns i direkt anslutning till innehållet. I Biblioteket finns bredvidläsningstexter och bildberättelser, som tar upp intressanta ämnen och ger fördjupade kunskaper.

Nutidskrysset

Varje måndag publiceras det uppskattade Nutidskrysset med tio quizfrågor om förra veckans nyheter i världen. Ett enkelt sätt att hålla eleverna nyfikna och uppdaterade!

Månadens tema

I Månadens tema tar vi upp något debattämne som är på allas läppar eller så speglar vi någon konflikthärd ute i världen. Alltid med tillhörande arbetsuppgifter.

Introduktionsfilmer

Här nedan visas en sekvens från en introduktionsfilm i Digilär Samhällskunskap. Alla kapitel i läromedlet börjar med en filmintroduktion för att ge eleverna en förförståelse innan de börjar läsa.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Stellan Wigh, Anna Nyberg

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär