Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Religionskunskap för årskurs 7–9
Artikelnummer (ISBN): 9789198315554
Första utgåva: 2013-02-01 (Revideras löpande)

Pris: 99 kr/användare och läsår

Är du kund hos Digilär/NOK så beställer du dina läromedel hos NOK.se

Digilär Religionskunskap – läromedel för högstadiet

Allt du behöver till religionslektionen

Digilär Religionskunskap för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för religionskunskap i årskurs 7–9, enligt Lgr 11.

Detta läromedel ingår även i vårt kompletta SO-läromedel för årskurs 7–9.

Fem snabba om läromedlet

  • Självrättande övningar utifrån metoden testbaserad inlärning.
  • Övningar med formativt arbetssätt.
  • Introduktionsfilmer till alla kapitel och animerade ämnesfilmer.
  • Gamification med begreppsträning och testa dig själv-övningar.
  • Övningar inför nationella prov.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Religionskunskap för åk 7–9 ger eleverna kunskap om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Världsreligionerna tas upp på ett jämförande sätt med en mängd övningar som underlättar förståelsen av likheter och skillnader. Aktuella samhällsfrågor kopplade till religion och livsfrågor, som om exempelvis religionsfrihet, religiös extremism och jämställdhet får ett stort utrymme. Etiska modeller presenteras på ett pedagogiskt sätt och fördjupningstexter finns om ekologisk hållbarhet, rättvisa och människosyn.

Stöttning i din undervisning

I Digilär Religion finns en årsplanering som utgår ifrån det centrala innehållet och kunskapskraven. Som lärare ska du hinna gå igenom det som Skolverket anvisar, vilket du gör om du följer Digilärs årsplanering. För att förtydliga sambandet visar vi det centrala innehållet och kunskapskraven för varje ämnesområde i planeringen. Med Digilär kan du även skapa din egen kurs för just din elevgrupp. Här kan du lägga in eget material, kommunicera med eleverna och leda dem framåt genom undervisningen, steg för steg.

Ett läromedel som motiverar eleven

Varje kapitel introduceras med en inledande film och övergripande frågor. Eleven har möjlighet att testa sina kunskaper med övningar och formativa uppgifter i läromedlet som är uppbyggda utifrån de nationella provens upplägg. Här kan eleven öva inför det nationella provet i religionskunskap. Det finns övningar på olika nivåer, där eleven kan arbeta på egen hand och har tillgång till facit, och fördjupningar där uppgifterna sträcker sig utanför läromedlet.

Introduktionsfilmer

Här nedan visas en sekvens från en introduktionsfilm i Digilär Religionskunskap. Alla kapitel i läromedlet börjar med en filmintroduktion för att ge eleverna en förförståelse innan de börjar läsa.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Jakob Harknäs, Stellan Wigh

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär