Fler läromedel
NOKFLEX79

Matematik för högstadiet med NOKflex

NOKflex Matematik och Code ger dig kvalitetssäkrade och beprövade matematikläromedel i digitalt format. NOKflex individanpassar, ger en tydlig överblick och konkreta förslag för att variera undervisningen. NOKflex utvecklas och driftas av Natur & Kultur men är även en del av Digilärs utbud.

NOKflex Matematik: 5 snabba om innehållet

  • Ett heltäckande och kvalitetssäkrat innehåll
  • Färdiga lektionsaktiviteter
  • Statistik som skapar överblick
  • Möjlighet att samla in och visa upp lösningar digitalt.
  • Tillgång till NOKflex Code - programmering i matematik

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

NOKflex Matematik, som är utvecklat av Natur & Kultur med Daniel Barker i spetsen, ger dig som lärare stöd att undervisa så att dina elever kan utveckla de matematiska förmågorna. Plattformen består av en lärardel och en elevdel med anpassade funktioner. Dessutom ingår NOKflex Code - programmering i matematik, som knyter samman matematik och programmering och inte kräver några förkunskaper. Här finns en webbaserad programmeringsmiljö där eleverna enkelt kan skriva och köra program. Inget behöver laddas ned eller installeras på elevernas datorer. Produkten är uppbyggd i dels längre slingor där eleven går igenom olika områden inom programmering och dels kortare slingor med nära koppling till matematiska uppgifter och problemlösning.

Stöttning i din undervisning

Med NOKflex Lärare kan du enkelt leda och följa varje elevs lärande och utveckling. Du får värdefulla verktyg för att variera undervisningen, lyfta samtalet och funktioner som stöttar bedömningen. En stor del av NOKflex är lärarstödet och undervisningen står i centrum. Som lärare har du tillgång till verktyg för att följa upp och anpassa elevernas arbete, som statistik och diagnoser till exempel. Det finns även inbyggda lärarhandledningar på olika nivåer.

Motiverar eleven

NOKflex Elev ger direkt återkoppling och har motiverande spelmoment och funktioner för att sätta mål och se den egna utvecklingen. Ledtrådar, lösningar och filmade genomgångar underlättar övning på egen hand. Här finns bland annat en stor adaptiv uppgiftsbank, möjlighet att anpassa frågor efter intresse, funktioner för att fota, skicka in och samla lösningar och filmer och läxhjälp för den som kör fast.

Tips till dig som vill testa NOKflex

Till NOKflex Matematik finns tre enkla handledningar för att komma igång. Läs mer här.

  1. Bekanta er med det digitala
  2. Undersök verktygen för formativ bedömning
  3. Undervisa med fokus på begrepp och problemlösning
  4. Prova NOKflex Code - programmering i matematik
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

 

Författare

Lena Alfredsson, Patrik Erixon, Hans Heikne, Kajsa Bråting

Pris: 119 kr/elev och läsår
Ordinarie pris. Vid större paketinköp erbjuder vi rabatter, kontakta oss för mer information.

Möjlighet till paketlösning

Digilär och NOKflex Matematik kompletterar varandra. Därför vill vi ge dig möjligheten att få tillgång till en paketlösning med både Digilärs läromedel för högstadiet och NOKflex Matematik. Självklart ger vi dig all support du behöver för att komma igång. Kontakta oss för att få veta mer!

Kontakta oss