7_9_geografi_laptop

Produktinformation

Titel: Digilär Geografi för årskurs 7-9
Artikelnummer (ISBN): 9789198315547
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 79 kr/elev och läsår

Geografi för högstadiet åk 7-9

Digilär Geografi för högstadiet är ett nytt digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för geografi i årskurs 7-9, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel, filmer, kartor och fördjupningstexter.

Detta läromedel ingår även i vårt kompletta SO-läromedel för årskurs 7-9.

Några höjdpunkter i Digilär Geografi

Digilär Geografi för högstadiet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel i Impuls-serien. Läromedlet innehåller …

 • texter hämtade från Natur och Kulturs tryckta läromedel, som vi vet fångar elevernas uppmärksamhet.
 • ett bildmaterial som du inte hittar någon annanstans.
 • ett stort antal arbetsuppgifter med olika typer av frågor – inte minst vill vi här lyfta fram våra nya fältstudier.
 • ett omfattande stöd till elever i form av inbyggda ordförklaringar, möjlighet att lyssna på alla texter, inbyggd läslinjal och teckensnitt för elever med dyslexi.
 • en lärarhandledning som bland annat innehåller en årskursplanering för samtliga SO-ämnen under högstadiets tre årskurser.
 • omfattande lektionsplaneringar kopplade till varje arbetsområde.
 • kompletterande texter i en fyllig biblioteksdel.
 • en plattform där du som lärare enkelt kan kontrollera, kommentera och dokumentera allt vad dina elever har gjort.
 • möjlighet att som lärare komplettera läromedlet med egna uppgifter och bifoga eget material.

Under följande år kommer vi att komplettera vårt grundmaterial med tre viktiga komponenter:

 • Vi kommer att ta fram lättlästa texter som ett alternativ till våra standardtexter.
 • Vi kommer att arbeta fram ett antal självrättande övningar där eleven får direkt feedback, som till form har inspirerats av de nationella provens utformning.
 • Vi kommer att göra fler introduktionsfilmer som inleder varje kapitel i läromedlet.

Introduktionsfilmer

Här nedan visas en sekvens från en introduktionsfilm i Digilär Geografi. Flera kapitel i läromedlet börjar med en filmintroduktion för att ge eleverna en förförståelse innan de börjar läsa.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Joel Knöös, Peter Kinlund, Maria Bergman, Karl-Erik Perhans och Ewa Edholm