Fler läromedel

Produktionformation

Titel: Digilär Svenska för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198302806
Första utgåva: 2014-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 139 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Svenska för gymnasiet

Allt du behöver till svensklektionen

Digilär Svenska för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kurserna Svenska 1 och 2,.

Digilär Svenska: 5 snabba om innehållet

  • Fyra läromedel i ett – handbok, språkvetenskapliga delar, litteraturhistoria och litteraturvetenskap samt intresseväckande teman.
  • Närmare 300 självrättande språk- och grammatikövningar.
  • En omfattande samling antologitexter, med utdrag ur både skönlitteratur och saklitteratur, klassiskt så väl som modernt.
  • Inläst tal till antologitexterna – talsyntes till resten.
  • Klickbara fördjupningar direkt i texterna ger elever som vill möjlighet att lära sig ännu mer om svenskämnet.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Svenska är ett läromedel där eleven får möta vår gemensamma skönlitterära skatt. Direkt kopplade till läromedlets arbetsområden och teman finns utvald skönlitteratur och andra autentiska texter. Samtliga kommer med en presentation av
författaren, samt läsförståelsefrågor på, mellan och bortom raderna. Ni kan också lyssna på texterna som är inlästa av röstskådespelare. Sammanlagt får ni tillgång till över 130 skönlitterära och autentiska texter som också finns samlade i den tillhörande antologin i läromedlets bibliotek.

NYHET! I Månadens ordquiz får eleverna arbeta med ett antal utvalda ord i ett pedagogiskt uppbyggt arbetsflöde som ger direkt feedback.

Stöttning i din undervisning

Digilär Svenska är fyra läromedel i ett, och kan användas med många ingångar. Du får en stor källa av material att ösa ur till din undervisning. Här finns grundläggande delar om litteratur och språkvetenskap, och en fyllig handbok med övningar och instruktioner för tala, läsa, skriva, källkritik och studieteknik. Dessutom finns åtta intresseväckande teman, där olika delar av ämnet vävs samman. Samtliga delar innehåller rikligt med förslag på övningar och analysuppgifter för dig som lärare att välja ur till din undervisning. Du kan dessutom komplettera med eget material. Alla läsförståelse- och instuderingsfrågor har facit. Till delarna om grammatik och språkriktighet finns dessutom en samling med över 300 självrättande språkövningar. Till varje kurs ingår en lärarhandledning som presenterar läromedlets delar och hur de är kopplade till ämnesplanen.

Motiverar eleven

Frågor och övningar till innehållet ger eleverna möjlighet att öva och testa sin förståelse inom svenskämnet. Facit och självrättande funktionalitet ger eleven direktfeedback. Klickbara fördjupningar i direkt anslutning till innehållet och länktips för mer material ger extra utmaning och inspiration till eleven som vill gå vidare.

Tips till dig som vill prova Digilär Svenska

  1. Läs lärarhandledningen i introduktionen för en överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök arbetsområdena och de olika delar som ingår.
  3. Undersök antologin i biblioteket för att få en överblick över de skönlitterära och autentiska texter som ingår i läromedlet.
  4. Fundera över vilka ingångar du vill ha när du sätter igång med eleverna. Vill du kanske börja i ett tema? Eller med något av de mer allmänna arbetsområdena? I vilket fall blir det bäst om du först sätter dig in i de texter, frågor och uppgifter som ingår och väljer ut det som du vill att eleverna ska arbeta med. Materialet är stort och för att kunna guida eleverna behöver du först själv ha skaffat dig en överblick och gjort ett urval.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Cecilia Lilja, Emma Sivedal, Linda Persson, Rikard Liljenskog, Charlotte Cedergren