Fler läromedel

Produktionformation

Titel: Digilär Svenska för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198302806
Första utgåva: 2014-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 129 kr/användare och läsår

Är du kund hos Digilär/NOK så beställer du dina läromedel hos NOK.se

Digilär Svenska – läromedel för gymnasiet

Heldigital svenska med stor frihet

Digilär Svenska täcker det centrala innehållet i kurserna Svenska 1 och 2. Här finns ett omfattande material med skönlitteratur, sakprosa och bilder.

Fem snabba om läromedlet

  • Fyra läromedel i ett – handbok, språkvetenskapliga delar, litteraturhistoria och litteraturvetenskap samt intresseväckande teman.
  • Närmare 300 självrättande språk- och grammatikövningar.
  • En omfattande samling antologitexter, med utdrag ur både skönlitteratur och saklitteratur, klassiskt så väl som modernt.
  • Inläst tal till antologitexterna – talsyntes till resten.
  • Klickbara fördjupningar direkt i texterna ger elever som vill möjlighet att lära sig ännu mer om svenskämnet.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Svenska låter dig som lärare välja det sätt att arbeta som bäst passar din undervisning. Det finns ett brett innehåll att använda dig av och du kan lägga upp kursen som det passar dig och du har även möjlighet att lägga till eget material.

Varje kurs består av fem delar: Teman, Handbok, Språket, Litteratur och Bibliotek.

Teman

I fyra tematiskt ordnade delar presenteras olika delar av svenskämnet. Välj bland teman som resor, humor, spänning och samhällsklyftor. Arbetsområdena innehåller textutdrag som du även hittar i Biblioteket.

Handbok

Med hjälp av Handboken utvecklar eleven sin förmåga att tala, läsa, skriva och förhålla sig källkritiskt till texter av olika slag.

Språket

Språket innehåller de språkvetenskapliga delarna av svenskämnet, till exempel grammatik, språkhistoria, språksociologi och språken i Norden.

Litteratur

I arbetsområdet Litteratur presenteras litteraturhistorien utifrån epokerna. Här finns dessutom skönlitterära texter som visar på tidstypiska drag. Texterna finns även samlade i antologin.

Bibliotek

I Biblioteket finns en antologi med sammanlagt 132 titlar, såväl skönlitterära texter som sakprosa. Dessutom innehåller Biblioteket ett stort antal inspirationsbilder, ett länkskafferi, självrättande grammatikövningar och begreppslistor.

Ett läromedel som motiverar eleven

Frågor och övningar till innehållet ger eleverna möjlighet att öva och testa sin förståelse inom svenskämnet. Facit och självrättande funktionalitet ger eleven direktfeedback. Klickbara fördjupningar i direkt anslutning till innehållet och länktips för mer material ger extra utmaning och inspiration till eleven som vill gå vidare.

I Månadens ordquiz får eleverna arbeta med ett antal utvalda ord i ett pedagogiskt uppbyggt arbetsflöde som ger direkt feedback.

Tips till dig som vill prova Digilär Svenska

  1. Läs lärarhandledningen i introduktionen för en överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök arbetsområdena och de olika delar som ingår.
  3. Undersök antologin i biblioteket för att få en överblick över de skönlitterära och autentiska texter som ingår i läromedlet.
  4. Fundera över vilka ingångar du vill ha när du sätter igång med eleverna. Vill du kanske börja i ett tema? Eller med något av de mer allmänna arbetsområdena? I vilket fall blir det bäst om du först sätter dig in i de texter, frågor och uppgifter som ingår och väljer ut det som du vill att eleverna ska arbeta med. Materialet är stort och för att kunna guida eleverna behöver du först själv ha skaffat dig en överblick och gjort ett urval.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Cecilia Lilja, Emma Sivedal, Linda Persson, Rikard Liljenskog, Charlotte Cedergren