Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Sva för nyanlända
Artikelnummer (ISBN): 9789198315509
Första utgåva: 2016-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 129 kr/användare och läsår

Är du kund hos Digilär/NOK så beställer du dina läromedel hos NOK.se

Digilär Sva för nyanlända

Elevnära material för den första språkinlärningen

Digilär Sva för nyanlända är ett digitalt övningsmaterial för den första språkinlärningen. Genom elevnära, korta texter och ett stort bildmaterial lär sig eleven svenska genom en tydlig progression.

Fem snabba om läromedlet

  • Grundläggande introduktion till samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen.
  • Intresseväckande teman som följer en progression.
  • Inläst tal finns till alla delar av läromedlet.
  • I varje tema finns flertalet språkkapitel där eleven läser om den grammatik som förekommer i området.
  • Stort urval av självrättande övningar och inlämningsuppgifter som eleven skickar till sin lärare för bedömning.

Uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Sva för nyanlända är ett engagerande läromedel där eleven guidas in i språket genom en tydlig progression i vardagsnära teman om till exempel familjen, mat och fritid. Genom bilder visualiseras och konkretiseras det nya språket för eleven. I del 2 av läromedlet får eleven genom den tematiska läsningen med sig grundläggande begrepp och fakta från andra vanliga skolämnen, som samhällskunskapliga och naturvetenskapliga ämnen, för att förbereda inför framtida skolgång.

Läromedlet är anpassat för inlärning på olika nivåer, för att passa nyanlända elever från olika skolbakgrund.

Stöttning i din undervisning

Varje arbetsområde innehåller en lärarhandledning, skriven av våra erfarna författare med gedigen erfarenhet av att undervisa nyanlända. I slutet av varje arbetsområde finns diagnoser och slutuppgifter så att du och eleverna kan stämma av deras språkutveckling.

I lärarhandledningen finns även stöd för hur du praktiskt arbetar med ett digitalt läromedel, vid och bortom skärmen samt enskilt och i helklass.

Ett läromedel som motiverar eleven

Allt material är inläst av röstskådespelare, och ljudet kan spelas upp i alla delar av läromedlet.

Frågor och övningar till innehållet ger eleverna möjlighet att öva och testa sin förståelse inom svenskämnet. Det finns även mängder av självrättande övningar som ger direkt feedback.

Inlärningen av nya ord blir kan göras interaktiv av klickbara ordförklaringar i direkt anslutning till innehållet. Det finns möjlighet att skapa egna ordlistor och starta ett självrättande test på dessa, med talsyntes.

Eleven kan också lämna in svar i form av text, film, ljud eller bild.

Tips till dig som vill prova Digilär Sva för nyanlända

  1. Läs lärarhandledningen i introduktionen för del 1 och för del 2 för en överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök arbetsområdena och de olika delar som ingår.
  3. Gå in i ett kapitel och testa de olika lässtödsfunktioner som finns så att du kan guida dina elever.
  4. Du kan lära dig mer om vår funktionalitet för lässtöd genom att välja ”Hjälp” i menyn.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare nivå 1, vardagsspråk

Anna-Karin Bengtsson

Författare nivå 2, skolspråk

Gabrielle Hansen