gy_soc_laptop

Produktinformation

Titel: Digilär Sociologi för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198442557
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 129 kr/elev och läsår*

Sociologi för gymnasiet

Allt du behöver till sociologilektionen

Digilär Sociologi för gymnasiet är ett komplett och heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kursen Sociologi enligt Gy 11. Här finns bland annat välfyllda och aktuella texter, komplett lärarhandledning och många inspirerande uppgifter.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Sociologi är ett omfattande och engagerande läromedel där eleven får ta sig an ämnet genom intressanta tematexter och ett rikt bildutbud. Här finns ett omfattande material att arbeta med och många stora arbetsuppgifter kopplade till sociologiska teorier. Några av läromedlets teman är Konsumism, Vi och dom – synen på de andra, Sociala medier och Sexualitet.

Stöttning i din undervisning

Lärarhandledningen ska vara ett effektivt arbetsredskap för dig som lärare och här finns stöd för hur du lägger upp din undervisning med Digilär. Det finns även möjlighet att komplettera läromedlet med dina egna texter och uppgifter. Du kan även välja mellan olika teman efter vad som passar bäst för ditt upplägg av kursen. Du styr smidigt vad eleven ska arbeta med genom att framhäva valda kapitel och du kan snabbt kontrollera och kommentera de uppgifter eleverna gjort.

Den omfattande metoddelen och de olika uppgiftstyper ger eleverna verktyg för att arbeta vidare med respektive arbetsområde. Läromedlet har ett stort antal omfattande och inspirerande arbetsuppgifter där de sociologiska teorierna vävs in på ett naturligt sätt. Centrala begrepp kan övas med hjälp av frågor med facit och självrättande quiz. Lärarhandledningen ger dig stöttning i din undervisning genom att bland annat ge förslag på hur eleverna kan arbeta med arbetsuppgifterna.

Motiverar eleven

Frågor, quiz och övningar till innehållet ger eleven möjlighet att öva och testa sin förståelse inom sociologiämnet. Facit och den självrättande funktionaliteten ger eleven direktfeedback vilket ökar motivationen. Bredvidläsningstexter, klickbara fördjupningar i direkt anslutning till innehållet och länktips för mer material ger extra utmaning och inspiration till eleven som vill gå vidare och lära sig mer.

Tips till dig som vill prova Digilär Sociologi

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök ett arbetsområde och lärarhandledningen som ingår.
  3. Välj ut ett kapitel, svara på ett quiz och undersök arbetsuppgifter kopplade till kapitlet.
  4. Skapa en grupp elever och tilldela uppgifter.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Lisa Sparrström, Anna-Lena Wingqvist