Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Samhällskunskap för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198302844
Första utgåva: 2013-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 109 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Samhällskunskap för gymnasiet

Allt du behöver för lektionen i samhällskunskap

Digilär Samhällskunskap för gymnasiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Samhällskunskap 1a1, 1b, 2 och 3. Här finns bland annat Månadens tema och Nutidskrysset som lyfter de mest aktuella samhällsfrågorna, flera interaktiva diagram och en gedigen lärarhandledning.

Fem snabba om läromedlet 

  • Heltäckande läromedel med koppling till aktuella ämnen och forskning.
  • Texter och uppgifter som väcker intresse, utmanar eleverna och lockar till diskussion.
  • Klickbara fördjupningar och ett bibliotek som ger chans till vidare läsning.
  • Självrättande quiz och instuderingsfrågor.
  • Ständigt uppdaterat innehåll med Månadens tema och Nutidskrysset.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Samhällskunskap för gymnasiet är ett omfattande och engagerande läromedel som låter eleven ta sig an samhällskunskapsämnet från flera olika håll. Materialet innehållet bland annat ständigt uppdaterade texter och bilder, flera interaktiva diagram samt en mängd arbetsuppgifter kopplade till aktuella samhällsfrågor. Demokratins grunder och demokratin i vardagen, källkritik på nätet, massmediers demokratiska roll och nationella minoriteter är några ämnen som lyfts fram i läromedlet.

Stöttning i din undervisning

Till flera arbetsområden finns det specifika lärarhandledningar som ger konkreta förslag på hur du kan engagera eleverna med exempelvis rollspel, eller hur du kan föra samman olika kapitel till ett gemensamt moment om demokrati. Flera uppgifter har även egna lärarhandledningar där vi förklarar idén med respektive övning och ger förslag på hur du kan använda den i undervisningen.

Månadens tema tar avstamp i en dagsaktuell fråga och ger dig material att arbeta med den i ditt klassrum. Intresseväckande texter, tillhörande arbetsuppgifter och tips på vidare läsning ingår i varje tema, och dessutom tips på hur du går vidare med andra kapitel i läromedlet.

Motiverar eleven

Frågor, quiz och övningar till innehållet ger eleven möjlighet att pröva sin kunskap inom samhällskunskapsämnet. Facit och den självrättande funktionaliteten ger eleven direktfeedback vilket ökar motivationen. Klickbara fördjupningar i direkt anslutning till innehållet och länktips för aktuellt material ger extra utmaning och inspiration till eleven som vill gå vidare och lära sig mer.

Nutidskrysset

Varje måndag publiceras det uppskattade Nutidskrysset med tio quizfrågor om förra veckans nyheter i världen. Ett enkelt sätt att hålla eleverna nyfikna och uppdaterade!

Tips till dig som vill testa Digilär Samhällskunskap!

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  2. Läs något av Månadens tema och de medföljande uppgifterna.
  3. Undersök arbetsområdena som är kopplade till Månadens tema.
  4. Skapa en grupp elever och tilldela uppgifter.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Läromedlet är recenserat av SPSM

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Anders Waldt