gy_samhallskunskap_laptop

Produktinformation

Titel: Digilär Samhällskunskap för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198302844
Första utgåva: 2013-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 109 kr/elev och läsår

Samhällskunskap för gymnasiet

Allt du behöver för samhällslektionen

Digilär Samhällskunskap för gymnasiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Samhällskunskap 1a1, 1b, 2 och 3, enligt Gy 11. Här finns bland annat Månadens tema och Nutidskrysset som lyfter de mest aktuella samhällsfrågorna, flera interaktiva diagram och en gedigen lärarhandledning.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Samhällskunskap för gymnasiet är ett omfattande och engagerande läromedel som låter eleven ta sig an samhällskunskapsämnet från flera olika håll. Materialet innehållet bland annat ständigt uppdaterade texter och bilder, flera interaktiva diagram samt en mängd arbetsuppgifter kopplade till aktuella samhällsfrågor. Demokratins grunder och demokratin i vardagen, källkritik på nätet, massmediers demokratiska roll och nationella minoriteter är några ämnen som lyfts fram i läromedlet.

Stöttning i din undervisning

Lärarhandledningen ska vara ett effektivt arbetsredskap för dig som lärare och här finns stöd för hur du lägger upp din undervisning med Digilär. Till flera arbetsområden finns det specifika lärarhandledningar som ger konkreta förslag på hur du kan engagera eleverna med exempelvis rollspel, eller hur du kan föra samman olika kapitel till ett gemensamt moment om demokrati. Flera uppgifter har även egna lärarhandledningar där vi förklarar idén med övningar och ger förslag på hur du kan använda den i undervisningen. Du har även möjlighet att komplettera med dina egna texter och uppgifter. Du styr smidigt vad eleven ska arbeta med genom att framhäva valda kapitel, och du kan snabbt kontrollera och kommentera de uppgifter eleverna gjort.

Månadens tema tar avstamp i en dagsaktuell fråga och ger dig material att arbeta med den i ditt klassrum. Intresseväckande texter, tillhörande arbetsuppgifter och tips på vidare läsning ingår i varje tema, och dessutom tips på hur du går vidare med andra kapitel i läromedlet. Många övningar är kopplade till länkat material som har granskats så att de är lämpligt för eleverna och övningen. Du slipper därmed att söka efter bra källmaterial, utan det finns med i uppgifterna.

Motiverar eleven

Frågor, quiz och övningar till innehållet ger eleven möjlighet att öva och pröva sin kunskap och förståelse inom samhällskunskapsämnet. Facit och den självrättande funktionaliteten ger eleven direktfeedback vilket ökar motivationen. Klickbara fördjupningar i direkt anslutning till innehållet och länktips för aktuellt material ger extra utmaning och inspiration till eleven som vill gå vidare och lära sig mer.

Tips till dig som provar Digilär Samhällskunskap för första gången!

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  2. Läs något av Månadens tema och de medföljande uppgifterna.
  3. Undersök arbetsområdena som är kopplade till Månadens tema.
  4. Skapa en grupp elever och tilldela uppgifter.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Nutidskrysset

Varje måndag publiceras det uppskattade Nutidskrysset med tio quizfrågor om förra veckans nyheter i världen. Ett enkelt sätt att hålla eleverna nyfikna och uppdaterade!

Månadens tema

I Månadens tema tar vi upp något debattämne som är på allas läppar eller så speglar vi någon konflikthärd ute i världen. Alltid med tillhörande arbetsuppgifter.

Läromedlet är recenserat av SPSM

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Anders Waldt