gy_psykologi_laptop

Produktinformation

Titel: Digilär Psykologi för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198442502
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 129 kr/elev och läsår

Psykologi för gymnasiet

Allt du behöver till psykologilektionen

Digilär Psykologi för gymnasiet är ett komplett och heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Psykologi 1 och 2a enligt Gy 11.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Psykologi är ett omfattande och engagerande läromedel där eleven tar sig an ämnet genom aktuella texter tillsammans med intresseväckande bilder och uppgifter. Läromedlet bygger på Natur & Kulturs tryckta läromedel Med nya ögon. Med utgångspunkt i elevernas tankar, känslor och beteenden synliggörs sambandet mellan individen och centrala psykologiska perspektiv och aktuell forskning. Elevens förståelse för sig själv och för sin omvärld fördjupas. I de större slutuppgifterna får eleverna chans att testa och visa sina nya kunskaper. Socialpsykologi, Stress och Tillämpad psykologi är några av de arbetsområden som ingår.

Stöttning i din undervisning

Lärarhandledningen ska vara ett effektivt arbetsredskap för dig som lärare och här finns stöd för hur du lägger upp din undervisning med Digilär. Det finns även möjlighet att komplettera läromedlet med dina egna texter och uppgifter. Med hjälp av de många reflektionsuppgifterna kan eleverna diskutera och reflektera över olika frågor som rör respektive arbetsområde.

Till varje arbetsområde finns en omfångsrik lärarhandledning med förklaringar och fördjupningar kring vissa arbetsuppgifter, tips på klassrumsövningar som aktiverar eleverna och förslag på examinationsuppgifter som täcker en eller flera arbetsområden. Lärarhandledningen innehåller även länktips för vidare läsning.

Motiverar eleven

Psykologiundervisningen ska relatera till eleverna själva. Övningar och reflektionsfrågor kopplas därför till deras erfarenheter och verklighet. Genom att reflektera över innehållet utvecklar eleverna en förståelse för sig själva och för sin omvärld. Frågor, quiz och olika slags övningar till innehållet ger eleven möjlighet att öva och testa sin förståelse inom psykologiämnet. Facit och den självrättande funktionaliteten ger eleven direktfeedback vilket ökar motivationen. Exempel på intressanta och aktuella experiment inom psykologin finns i direkt anslutning till innehållet. Exempelrutorna om bland annat experimenten Det rökfyllda rummet och Harlows apor inspirerar eleven som vill gå vidare och lära sig mer samt konkretiserar centrala begrepp eller fenomen inom ämnet.

Tips till dig vill prova Digilär Psykologi

  • Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  • Bläddra dig igenom något av arbetsområdena och studera lärarhandledningen för arbetsområdet.
  • Undersök några kapitel och de tillhörande reflektionsuppgifterna.
  • Skapa en grupp elever och tilldela uppgifter.
  • Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.
  • Redo? Välkommen in i läromedlet!

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Marie Almroth, Linnéa Svärd

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.