Fler läromedel
Nyhet

Produktinformation

Titel: Digilär Naturkunskap för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198442496
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 109 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Naturkunskap för gymnasiet

Allt du behöver till naturkunskapslektionen

Digilär Naturkunskap för gymnasiet omfattar hela det centrala innehållet i kursplanen för Naturkunskap 1a1, Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2.

Fem snabba om läromedlet

  • Självrättande instuderingsfrågor med svar till varje kapitel, för att befästa innehållet.
  • Lär tillsammans – diskussionsuppgifter, gruppuppgifter, klassuppgifter.
  • Fältstudier och laborationer.
  • Forskningstorget - nyskrivet och aktuellt lektionsmaterial.
  • Inspirerande text och utvalda bilder som förstärker texten, samt repetition i sammanfattningen.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Naturkunskap för gymnasiet bygger på Natur & Kulturs Insikt Naturkunskap och består av intresseväckande texter, ett matigt bildmaterial och ett omfattande studiematerial. Innehållet har kompletterats och digitaliserats av Digilär till ett interaktivt läromedel. Det finns en stor variation av uppgifter – instuderingsfrågor med lösningsförslag, diskussionsuppgifter, begreppsförhör, laborationer, fördjupningar och fältstudier.

Stöttning i din undervisning

Lärarhandledningen sträcker sig från en övergripande nivå ner till varje arbetsområde där det finns kommentarer till texterna och tips på uppgifter samt förklaringar av laborationerna. Det finns även en betygsmatris för lärare och elever som tydliggör förmågor och kunskapskrav. Dessutom ingår Forskningstorget där vi lyfter upp den senaste forskningen inom naturvetenskap och teknik i en text med tillhörande uppgifter och tips på vidare läsning.

Motiverar eleven

Dina elever får ett omfattande stöd i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor och quiz. I Biblioteket finns även bredvidläsningstexter som tar upp intressanta ämnen och ger fördjupade kunskaper. Eleverna skriver sina laborationsrapporter direkt i plattformen.

Tips till dig som vill prova Digilär Naturkunskap

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över läromedlet.
  2. Titta närmare på begreppsträning inklusive självrättande övningar för att träna begreppen.
  3. Upptäck klickbara fördjupningar för den som vill lära sig mer.
  4. Skumma igenom den stora mängden laborationer.
  5. Välj ut en av de matiga lärarhandledningarna med utvalda provuppgifter och titta närmare på upplägget.

Forskningstorget – spännande teman i naturvetenskap och teknik

På Forskningstorget lyfter vi upp aktuell och intressant naturvetenskaplig och teknisk forskning. Materialet passar perfekt att använda under en lektion, eller som fördjupningsmaterial för eleverna med extra stort intresse för naturvetenskap och teknik.

Du hittar Forskningstorget i biblioteket för Digilär BiologiFysikKemi och Teknik på högstadiet samt Digilär Naturkunskap och Digilär Fysik för gymnasiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Lisa Kirsebom, Anna Lodén, Helen Forsgren