Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Kemi för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198442519
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 129 kr/användare och läsår

Är du kund hos Digilär/NOK så beställer du dina läromedel hos NOK.se

Digilär Kemi – läromedel för gymnasiet

Arbeta heldigitalt med läromedel från Digilär

Kemi 1 är första delen i vårt ämnesblock i Digilär Kemi för gymnasiet. Det är ett läromedel som självklart utgår från det centrala innehållet i kursplanen enligt Gy 11.

Kemi 2 släpps januari 2021

I januari 2021 kommer vi utan extra kostnad att komplettera vårt ämnesblock i Digilär Kemi med ett komplett läromedel till kursen Kemi 2.

Fem snabba om läromedlet

  • Modeller som visualiserar och tydliggör kemin.
  • Begreppsträning och quiz till varje kapitel för att befästa innehållet.
  • Uppgifter med fullständiga lösningar till alla kapitel.
  • Ett flertal laborationer och olika typer av större uppgifter.
  • Läsårsplanering ingår i lärarhandledningen.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Kemi för gymnasiet bygger på Natur & Kulturs populära läromedel Reaktion Kemi och har digitaliserats av Digilär. Med en tydlig struktur, laborationer och quiz till alla kapitel får dina elever studera kemi på ett intresseväckande sätt. Sist i varje kapitel finns en översikt med en sammanställning av nya begrepp, sammanfattning av innehållet och en reflektionsuppgift.

Stöttning till din undervisning

Lärarhandledningarna, som ligger i varje arbetsområde, består av två delar. I den första delen i lärarhandledningarna finns ämnesspecifika och didaktiska kommentarer till texten i läromedlet. Den andra delen består av tips till uppgifter och laborationer. I Digilär finns möjlighet att följa och kommentera elevens arbete. Du har också en färdig läsårsplanering att tillgå.

Ett läromedel som motiverar eleven

Kemi är ett ämne som kräver kognitiv träning. Målet med läromedlet är att bjuda in eleven så att hen vill börja träna. I innehållet finns modeller som konkretiserar kemin och gör den lättare att ta till sig. Klickbara fördjupningar i innehållet ger en extra utmaning till eleven som vill lära sig mer. Översikterna i slutet av varje kapitel hjälper eleven att sammanfatta sina nya kunskaper och reflektionsuppgiften ger möjlighet att fundera över vad hen har lärt sig. Eleverna skriver sina laborationsrapporter direkt i plattformen.

Tips till dig som vill prova Digilär Kemi

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över läromedlet.
  2. Undersök ett arbetsområde närmre, läs igenom dess kapitel.
  3. Gör uppgifterna kopplade till ett kapitel.
  4. Skapa en grupp elever och tilldela uppgifter.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Helena Danielsson Thorell, Emma Johansson