Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Kemi för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198442519
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 139 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Kemi för gymnasiet

Allt du behöver till kemilektionen

Digilär Kemi för gymnasiet täcker det centrala innehållet i kursplanen. Inför skolstarten 2020 kompletteras läromedlet med Kemi 2.

Fem snabba om läromedlet

  • Modeller som visualiserar och tydliggör kemin.
  • Begreppsträning och quiz till varje kapitel för att befästa innehållet.
  • Uppgifter med fullständiga lösningar till alla kapitel.
  • Massor av laborationer och olika typer av större uppgifter.
  • Matiga lärarhandledningar till hjälp.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Kemi för gymnasiet bygger på Natur & Kulturs populära läromedel Reaktion Kemi. Med en tydlig struktur, laborationer och quiz till alla kapitel får dina elever studera kemi på ett intresseväckande sätt. Sist i varje kapitel finns en översikt med en sammanställning av de nya begreppen, en sammanfattning av innehållet och en reflektionsuppgift. Det finns även begreppsförhör till varje kapitel med självrättande funktionalitet. Utöver detta har du många laborationer och större uppgifter att göra i grupp.

Stöttning till din undervisning

Lärarhandledningen sträcker sig från en övergripande nivå ner till varje arbetsområde där det finns kommentarer till texterna och tips på uppgifter samt förklaringar av laborationerna. Dessutom har vi forskningstorget. Det är platsen där vi lyfter den senaste forskningen inom naturvetenskap och teknik med tillhörande uppgifter och tips på vidare läsning. Perfekt att använda på en lektion eller som fördjupningsmaterial för eleverna med extra stort intresse!

Motiverar eleven

I innehållet finns massor av modeller som konkretiserar kemin och gör den lättare att ta till sig. Klickbara fördjupningar finns i direkt anslutning till innehållet och ger en extra utmaning till eleven som vill lära sig mer. Översikterna i slutet av varje kapitel hjälper eleven att sammanfatta sina nya kunskaper och reflektionsuppgiften ger möjlighet att fundera över vad hen har lärt sig. Eleverna skriver sina laborationsrapporter direkt i plattformen.

Tips till dig som vill prova Digilär Kemi

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över läromedlet.
  2. Undersök ett arbetsområde närmre, läs igenom dess kapitel.
  3. Gör uppgifterna kopplade till ett kapitel.
  4. Skapa en grupp elever och tilldela uppgifter.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Det kommer mera …

Under 2020 kommer vi utan extra kostnad att komplettera vårt ämnesblock i Digilär Kemi med ett komplett läromedel till kursen Kemi 2, som planeras stå klart till skolstart i augusti 2020.

Författare

Helena Danielsson Thorell, Emma Johansson