gy_kemi_laptop

Produktinformation

Titel: Digilär Kemi för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198442519
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 139 kr/elev och läsår

Kemi för gymnasiet

Allt du behöver till kemilektionen

Digilär Kemi för gymnasiet täcker det centrala innehållet i kursplanen enligt Gy11. Här hittar du intresseväckande texter, ett stort bildmaterial och ett omfattande studiematerial som inkluderar en rad olika typer av uppgifter. Inför skolstart höstterminen 2019 kompletteras läromedlet med material för kursen Kemi 2.

Digilär Kemi: 5 snabba om innehållet

  • Modeller som visualiserar och tydliggör kemin.
  • Begreppsträning och quiz till varje kapitel för att befästa innehållet.
  • Uppgifter med fullständiga lösningar till alla kapitel.
  • Massor av laborationer och olika typer av större uppgifter.
  • Matiga lärarhandledningar till hjälp.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Kemi för gymnasiet bygger på Natur & Kulturs populära läromedel Reaktion Kemi. Med en tydlig struktur, många laborationer och quiz till alla kapitel får dina elever studera kemi på ett lättfattligt och intresseväckande sätt. Sist i varje kapitel finns en översikt med en sammanställning av de nya begreppen, en sammanfattning av innehållet och en reflektionsuppgift. Det finns även begreppsförhör till varje kapitel med självrättande funktionalitet. Utöver detta har du många laborationer och större uppgifter att göra i grupp.

Stöttning till din undervisning

Lärarhandledningen ska vara ett effektivt arbetsredskap för dig som lärare och här finner du stöd för hur du lägger upp din undervisning med Digilär. Den sträcker sig från en övergripande nivå ner till varje arbetsområde där det finns kommentarer till texterna och tips på uppgifter samt förklaringar av laborationerna. Du kan även komplettera läromedlet med egna texter och uppgifter. Läromedlet kan enkelt anpassas efter varje elev då du kan välja att framhäva valda kapitel och uppgifter. Som lärare kan du snabbt kommentera och kontrollera elevernas uppgifter.

Motiverar eleven

Dina elever får ett omfattande stöd i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor och quiz. I innehållet finns massor av modeller som konkretiserar kemin och gör den lättare att ta till sig. Klickbara fördjupningar finns i direkt anslutning till innehållet och ger en extra utmaning och inspiration till eleven som vill gå vidare och lära sig mer. Översikterna i slutet av varje kapitel hjälper eleven att sammanfatta sina nya kunskaper och reflektionsuppgiften ger eleven möjlighet att fundera över vad hen har lärt sig. Eleverna skriver sina laborationsrapporter direkt i plattformen vilket underlättar kommunikationen för både dig som lärare och dina elever.

Tips till dig som vill prova Digilär Kemi

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över läromedlet.
  2. Undersök ett arbetsområde närmre, läs igenom dess kapitel.
  3. Gör uppgifterna kopplade till ett kapitel.
  4. Skapa en grupp elever och tilldela uppgifter.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Det kommer mera …

Under 2020 kommer vi utan extra kostnad att komplettera vårt ämnesblock i Digilär Kemi med ett komplett läromedel till kursen Kemi 2, som planeras stå klart till skolstart i augusti 2020.

Författare

Helena Danielsson Thorell, Emma Johansson