Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Historiebiblioteket för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198302875
Första utgåva: 2004-01-01 (Revideras löpande)

Pris från 3490 kr* per skola och år exklusive moms

Historiebiblioteket för gymnasiet

Historiebiblioteket är ett stort material som kan användas för fördjupning i historieämnet. Förutom över 1800 sidor fördjupningstexter i historia finns här också historiska kartor, bilder, länkar, självrättande quiz och bildserier.

Historiebiblioteket ingår utan extra kostnad i Digilär Historia för gymnasiet.

Det var här det började

Det var med Historiebiblioteket som Digilär började den resa som nu gjort oss till en av de största producenterna av helt digitala läromedel i landet. Historiebiblioteket innehåller fem delar:

Bilder

Här får du tillgång till Sveriges mest omfattande historiska bildarkiv som man kan använda sig av i undervisningen både som lärare och elev. Sammanlagt finns här 2 437 bilder tillgängliga.

Bildberättelser

Här finns också 41 skilda bildberättelser som täcker det allra mesta av historien från forntiden fram till "USA i krig med terrorismen".

Kartor

Du finner en förnämlig samling av historiska kartor som man enkelt kan förstora upp och ändra fokus på. Här hittar du som lärare en karta till det mesta som du kan behöva använda dig av i klassrummet.

Textavsnitt

Våra textavsnitt bildar tillsammans ett bibliotek bestående av 1800 sidor bredvidläsningstexter. Här finns över 400 kortare grundläggande artiklar som på ett enkelt sätt kan fördjupa elevernas kunskaper inom historiens epoker. Därutöver finns det 130 mer omfattande artiklar, där vi grundligt utreder historiska skeenden. Varför inte läsa mer om adelns, prästernas, borgarnas och böndernas historia i vårt land? Eller om kommunismens och nazismens historia i Sverige under 1900-talet? Här finns mycket av intresse för eleverna att fördjupa sig i.

 

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare till Historiebiblioteket

Stellan Wigh

*Priset gäller skola med färre än 1 000 elever
1 000-2 000 elever: 4 490 kr
Över 2 000 elever: 5 490 kr