Fler läromedel
Nyhet

Produktinformation

Titel: Digilär Fysik för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198442533
Första utgåva: 2019-01-10 (Revideras löpande)

Pris: 139 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Fysik för gymnasiet

Allt du behöver till lektionen i fysik

Fysik 1 är första delen i vårt ämnesblock i Digilär Fysik för gymnasiet. Det är ett läromedel som utgår från det centrala innehållet i kursplanen för Fysik 1. Under läsåret 2020 kompletterar vi med Fysik 2.

Fem snabba om läromedlet

  • Filmer och simuleringar som illustrerar fysiken.
  • Många spännande laborationer.
  • Elevnära språk och exempel.
  • Uppgifter med lösningsförslag.
  • Quiz och självrättande övningar för att befästa kunskap.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Fysik för gymnasiet är ett helt nyskrivet läromedel som visar att fysik är fantastiskt och spännande. Vardagsfysik såväl som partikelfysik fascinerar och väcker frågor och ett riktat språk samt vardagliga anknytningar hjälper till att förmedla budskapet. Det finns ett stort antal inbyggda ordförklaringar som stöttar när det gäller förståelsen för ovanliga ord och ämnesbegrepp. Dessa kan också användas för att testa sin begreppskunskap, i självrättande förhör.

Stöttning i din undervisning

Lärarhandledningen sträcker sig från en övergripande nivå ner till varje arbetsområde. Här finns kommentarer till texterna och tips på uppgifter samt förklaringar av laborationerna. Läraren kan snabbt kontrollera och kommentera de uppgifter som eleverna har gjort. Alla dina kommentarer sparas och både du och eleven kan följa elevens kunskapsutveckling. Eleverna kan lämna in laborationsrapport till dig direkt i läromedlet. Laborationsredogörelsen, med förslag till rubriker, är direkt kopplad till respektive laboration.

Motiverar eleven

Dina elever får ett omfattande stöd i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor och quiz. Klickbara fördjupningar finns i direkt anslutning till innehållet. I Biblioteket finns bredvidläsningstexter, bildberättelser, simuleringar och laborationer som tar upp intressanta ämnen och ger fördjupade kunskaper. Dessutom har vi forskningstorget. Det är platsen där vi lyfter den senaste forskningen inom naturvetenskap och teknik med tillhörande uppgifter och tips på vidare läsning. Perfekt att använda på en lektion eller som fördjupningsmaterial för eleverna med extra stort intresse!

Tips till dig som vill testa Digilär Fysik

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över läromedlet.
  2. Undersök ett arbetsområde närmre, läs igenom dess kapitel.
  3. Gör uppgifterna kopplade till ett kapitel.
  4. Skapa en grupp elever och tilldela uppgifter.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Filmer i fysik

Här visas en film i Digilär Fysik 1. I läromedlet finns det förtydligande och inspirerande filmer som ökar förståelsen för innehållet i kursen.

Forskningstorget – spännande teman i naturvetenskap och teknik

På Forskningstorget lyfter vi upp aktuell och intressant naturvetenskaplig och teknisk forskning. Materialet passar perfekt att använda under en lektion, eller som fördjupningsmaterial för eleverna med extra stort intresse för naturvetenskap och teknik.

Du hittar Forskningstorget i biblioteket för Digilär BiologiFysikKemi och Teknik på högstadiet samt Digilär Naturkunskap och Digilär Fysik för gymnasiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Det kommer mera …

Under läsåret 2019/2020 kommer vi utan extra kostnad att komplettera vårt ämnesblock i Digilär Fysik med ett komplett läromedel till kursen Fysik 2.

Författare

Anna Kullander Sjöberg, Susanna Nilsson, Lennart Boström, Börje Ekstig