Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Företagsekonomi för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198442540
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 129 kr/användare och läsår

Är du kund hos Digilär/NOK så beställer du dina läromedel hos NOK.se

Digilär Företagsekonomi – läromedel för gymnasiet

Arbeta heldigitalt med läromedel från Digilär

Digilär Företagsekonomi för gymnasiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Företagsekonomi 1 och 2. Här finns bland annat en omfattande lärarhandledning, filmer och fördjupningstexter.

Fem snabba om läromedlet

  • Filmer som porträtterar aktuella företag och entreprenörer.
  • Reflektionsuppgifter och praktiska uppgifter kopplade till ekonomisk redovisning/kalkyl.
  • Självrättande övningar och quiz där eleven får direkt feedback.
  • Uppgifter där eleven får öva sina färdigheter i kalkylprogram, bokföring och budgetering.
  • Aktuella och inspirerande exempel på företag och entreprenörer.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

I Digilär Företagsekonomi får eleven följa utvecklingsfaserna för en rad olika företag. I de många arbetsuppgifterna arbetar ni med företagsnära ämnen, bland annat affärsplaner, budgetering och bokslut. Matematik för ekonomer, företagens roll i samhället och att arbeta i projekt är några ämnen som lyfts fram. Det finns flera instruktionsfilmer och i texterna ges konkreta exempel på de mer avancerade momenten inom ekonomi.

Stöttning i din undervisning

I lärarmaterialet hittar du bland annat förslag på läsårsplanering och tips på klassrumsövningar. I Digilär kan du följa och kommentera elevernas arbete.

Ett läromedel som motiverar eleven

De många självrättande övningarna i samband med ekonomimomenten ger eleverna chans att öva sina färdigheter i kalkylprogram, bokföring och budgetering. För de elever som önskar mer material finns det klickbara fördjupningstexter till varje kapitel. Som extra inspiration finns det sex intresseväckande filmer som porträtterar aktuella företag och entreprenörer.

Tips till dig som vill testa Digilär Företagsekonomi

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  2. Låt dig inspireras av filmen Porträttet och tillhörande uppgift i kapitel Varför är ekonomi viktigt? – arbetsområde Ekonomi.
  3. Undersök arbetsområde Ekonomi och de olika delar som ingår.
  4. Skapa en grupp elever och tilldela uppgifter.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Fredrik Bernelf

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär