Fler läromedel
Nyhet

Produktinformation

Titel: Digilär Företagsekonomi för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198442540
Första utgåva: 2018-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 129 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Företagsekonomi för gymnasiet

Allt du behöver till lektionen i företagsekonomi

Digilär Företagsekonomi för gymnasiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Företagsekonomi 1 och 2. Här finns bland annat en omfattande lärarhandledning, filmer och fördjupningstexter.

Fem snabba om läromedlet

  • Filmer som porträtterar aktuella företag och entreprenörer.
  • Reflektionsuppgifter och praktiska uppgifter kopplade till ekonomisk redovisning/kalkyl.
  • Självrättande övningar och quiz där eleven får direkt feedback.
  • Uppgifter där eleven får öva sina färdigheter i kalkylprogram, bokföring och budgetering.
  • Aktuella och inspirerande exempel på företag och entreprenörer.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Företagsekonomi är ett omfattande och engagerande läromedel där eleven får följa utvecklingsfaserna för en rad olika företag. I de många arbetsuppgifterna får eleverna arbeta med ämnen knutna direkt till företagsvärlden, bland annat affärsplaner, budgetering och bokslut. Matematik för ekonomer, företagens roll i samhället och att arbeta i projekt är några av de ämnen som lyfts fram.

Stöttning i din undervisning

I det omfattande lärarmaterialet hittar du bland annat förslag på läsårsplanering, förklaringar till uppgifter och tips på klassrumsövningar. De många självrättande övningarna i samband med ekonomimomenten ger eleverna chans att på egen hand öva sina färdigheter i kalkylprogram, bokföring och budgetering. Det finns flera instruktionsfilmer som bland annat visar hur eleven ska presentera och tolka diagram samt skapa kalkylprogram i Excel. I texterna finns även rikligt med konkreta exempel som ökar elevernas förståelse för de mer avancerade momenten inom ekonomi.

Motiverar eleven

Frågor, quiz och övningar till innehållet ger eleven möjlighet att öva. Facit och den självrättande funktionaliteten ger direkt feedback. För de elever som önskar mer material finns det klickbara fördjupningstexter till varje kapitel. Som extra inspiration finns det sex intresseväckande filmer som porträtterar aktuella företag och entreprenörer.

Tips till dig som vill testa Digilär Företagsekonomi

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  2. Låt dig inspireras av filmen Porträttet och tillhörande uppgift i kapitel Varför är ekonomi viktigt? – arbetsområde Ekonomi.
  3. Undersök arbetsområde Ekonomi och de olika delar som ingår.
  4. Skapa en grupp elever och tilldela uppgifter.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Fredrik Bernelf

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär