Fler läromedel

Produktinformation

Titel: Digilär Entreprenörskap för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198442571
Första utgåva: 2019-01-10 (Revideras löpande)

Pris: 129 kr/användare och läsår

Är du kund hos Digilär/NOK så beställer du dina läromedel hos NOK.se

Digilär Entreprenörskap – läromedel för gymnasiet

Arbeta heldigitalt med läromedel från Digilär

Digilär Entreprenörskap för gymnasiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Entreprenörskap samt Entreprenörskap och företagande. Läromedlet är baserat på Mitt UF-företag – entreprenörskap på riktigt (från Ung Företagssamhet). Här finns aktuella texter, lärarhandledning och inspirerande uppgifter.

Fem snabba om läromedlet

  • Baserat på Ung Företagsamhets framgångsrika upplägg av kursen entreprenörskap och företagande.
  • Tydligt upplägg som följer UF-företagets olika utvecklingsfaser.
  • Inspirerande filmer.
  • Praktiska uppgifter som stöttar elevernas projekt att driva företag.
  • Omfattande lärarhandledning med många lektionstips.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Entreprenörskap är ett omfattande och engagerande läromedel där eleven får genomföra kursen genom inspirerande text och praktiska övningar. Här finns ett tydligt upplägg med text, uppgifter och länkat material för de elever som ska starta och driva företag i kursen Entreprenörskap och företagande. Läromedlet innehåller följande huvuddelar: Inför ditt UF-år, Starta, Driva och Avveckla.

Stöttning i din undervisning

I lärarhandledningen finns stöd för hur du lägger upp din undervisning med Digilär. Läromedlet följer Ung Företagsamhets väl beprövade upplägg av kursen Entreprenörskap och företagande. Digilär Entreprenörskap innehåller en lärarhandledning med förslag på lektionsupplägg och praktisk information kopplat till de olika faserna i UF-företagande. Lärarhandledningen är uppdelad i en allmän introduktion samt specifika lärarhandledningar för respektive arbetsområde. Det finns ett stort antal arbetsuppgifter, länktips och länkar till UF:s poddar Läxpodden och Innovationspodden.

Ett läromedel som motiverar eleven

De praktiska övningarna, som att skapa affärsplan, affärsmodell och produktbeskrivning, ger eleven möjlighet att testa sina färdigheter. Upplägget och de många praktiska uppgifterna har en verklighetsförankring. UF:s egna podcasts finns länkade i materialet och bidrar med extra utmaning och inspiration till eleven som vill gå vidare och lära sig mer.

Tips till dig som vill testa Digilär Entreprenörskap

  1. Läs kapitlet "Introduktion för lärare" i arbetsområdet Introduktion för en snabb överblick över hela upplägget av läromedlet.
  2. Bläddra dig igenom något av arbetsområdena och undersök medföljande lärarhandledning.
  3. Undersök några kapitel och de tillhörande uppgifterna.
  4. Skapa en grupp elever och tilldela uppgifter.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Michael Lindquist

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär