Fler läromedel
gy_engelska_laptop_2380

Produktinformation

Titel: Digilär Engelska för gymnasiet
Artikelnummer (ISBN): 9789198302813
Första utgåva: 2014-08-10 (Revideras löpande)

Pris: 109 kr/elev och läsår

Om er skola redan har Digilär kan ni beställa fler licenser som inloggade under Administration.

Engelska för gymnasiet

Allt du behöver till lektionen i engelska

Digilär Engelska för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kurserna Engelska 5, 6 och 7, enligt Gy11. Innehållet utgörs av välfyllda arbetsområden, en litteraturantologi samt utförliga kapitel om grammatik, färdigheter, strategier och källkritik.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Engelska är ett heltäckande läromedel med stora möjligheter till variation och individanpassning i din undervisning. Varje kurs innehåller arbetsområden som berör olika teman med läromedelstexter och autentiska texter. Här finns bland annat ett arbetsområde om den engelsktalande världen, kapitel till eleverna om hur de tränar de olika färdigheterna samt inspirationskapitel till dig som lärare. Varva smidigt mellan självrättande övningar och större inlämningsuppgifter.

Stöttning i din undervisning

Med Digilär Engelska får du ett läromedel som passar olika elevers förutsättningar. Varje elev kan ta ansvar för sin egen inlärning genom att göra självrättande övningar, lyssna på hörövningarna och texterna när de vill och anpassa ljudfiler och texter efter sina egna behov. Varje text innehåller ordförklaringar samt information om ordbildning och exempelmeningar. Du kan skapa egna gloslistor eller be eleverna att spara ner utvalda ord i egna listor direkt i läromedlet. Förkovra er tillsammans i en färdighet och läs allt om olika texttyper, strategier för att bli bättre på engelska och hur man väljer ut bra källor.

Lärarhandledningen och inspirationskapitlen stöttar dig i din planering. Tack vare variationen i övningarna kan du enkelt varva mellan enskilt arbete vid skärmen och gruppuppgifter eller aktiviteter i helklass. I varje arbetsområde finns även större inlämningsuppgifter och hörförståelseuppgifter.

Motiverar eleven

Texter om fenomen och personer från alla hörn i den engelskspråkiga världen, samt spännande fakta med aha-upplevelser skapar intresse och ger mersmak på att utforska engelskämnet. Lär er mer om bland annat julen, teknologi, stress, framgång, makt, dystopiska romaner och det Brittiska imperiet. Direkt feedback motiverar och ges i from av inlämningsuppgifter med facit och självrättande övningar som tränar ordförråd och grammatik.

Tips till dig som vill testa Digilär Engelska!

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över hela läromedlet.
  2. Undersök ett arbetsområde på djupet och de olika delar som ingår.
  3. Skapa en grupp elever.
  4. Läs inspirationskapitlet i kapitelbeskrivningen till det arbetsområde som du vill börja med.
  5. Behöver du hjälp på vägen? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna med allt från att sätta upp ett testkonto till en workshop med kollegiet.

Läromedlet är recenserat av SPSM

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Digilärs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett läromedel från Digilär får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Författare

Agnes Waiswa
Medförfattare: Kajsa Lidfors, Linda Jensen

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu presenterar vi stolt nya Digilär! Lärare och elever möter ett uppdaterat och utvecklat läromedel med alla Digilärs styrkor bevarade. Möjligheter till kursplanering, allt ljud uppläst och en renare design är bara några av nyheterna.

Nya Digilär