Forskningstorget: Vattenmolekylen och vattnets egenskaper

Nu finns ett nytt tema ute i Forskningstorget: Vattenmolekylen och vattnets egenskaper. 

Låt eleverna djupdyka och läsa om vattnet ur ett naturvetenskapligt perspektiv. De får lära sig om vattenmolekylens uppbyggnad, dess atomer och kemiska bindningar. Temat tar även upp vatten som lösningsmedel och varför vatten har en hög ytspänning. 
 
Här finns en bra blandning av förklarande texter och beskrivande bilder samt ett flertal illustrationer som stöttar elevens lärande. Som alltid finns det tillhörande uppgifter som eleverna kan göra både enskilt och i grupp, samt extramaterial med länkar till vidare läsning för elever som vill lära sig mer. 

Vad är Forskningstorget? 

På Forskningstorget lyfter vi upp aktuell och intressant naturvetenskaplig och teknisk forskning. Du hittar Forskningstorget i biblioteket för: