Nya teman om coronaviruset i SO och NO

En stor fördel med digitala läromedel är att vi under terminens gång kan publicera nya aktuella avsnitt eller uppdatera information i läromedlen.

Med anledning av det nya coronaviruset och utbrottet av covid-19 har vi publicerat nya teman i SO-läromedel för högstadiet, Samhällskunskap för gymnasiet och på Forskningstorget i Digilär.

Arbeta med våra nya avsnitt som ger eleverna fördjupad kunskap om den pågående pandemin. Här finns även tillhörande uppgifter som eleverna kan göra både enskilt och i grupp, samt länkar till vidare läsning.

SO-ämnen för högstadiet

I biblioteket i Digilärs SO-läromedel för högstadiet hittar du två nya teman: Corona och historiska pandemier samt Hur påverkar covid-19 samhället?

Corona och historiska pandemier
Läs om det nya coronaviruset och historiska pandemier som digerdöden, smittkopporna och koleran.

Hur påverkar covid-19 samhället?
Temat fokuserar på hur covid-19 påverkar samhället. Vad händer till exempel med världsekonomin och medborgerliga rättigheter som rörelsefrihet och mötesfrihet?

Samhällskunskap för gymnasiet

I biblioteket för Samhällskunskap för gymnasiet återfinns ett nytt tema: Covid-19-pandemin.

Covid-19-pandemin
Här får eleverna läsa sig hur covid-19 påverkar och kommer påverka samhället. Temat innehåller uppgifter som kopplar pandemin till flera olika samhällsfrågor: samhällsekonomi, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är anpassat så att det kan användas i Sh1a, Sh1b, Sh2 och Sh3.

Länkarna till respektive teman leder direkt till läromedlet och fungerar endast för dig som har licens. Är du nyfiken på våra läromedel men saknar licens till Digilär? Skaffa ett gratis testkonto redan i dag, och prova på allt material inklusive våra nya teman, helt kostnadsfritt fram till sommaren 2020.

Forskningstorget i NO/Teknik

För NO-ämnen och Teknik för åk 7–9 samt Naturkunskap och Fysik för gymnasiet

Corona – ett virus som ger sig på lungorna
I Forskningstorget har vi tagit fram ett avsnitt om coronaviruset ur ett mer naturvetenskapligt perspektiv. Eleverna får bland annat läsa om:

  • vad det är för skillnad mellan virus och bakterier
  • vilken sjukdom coronaviruset orsakar
  • varför vi bör hålla avstånd till varandra
  • vad som händer när vi blir sjuka
  • varför viruset kan orsaka dödsfall.

Temat kommer med tillhörande uppgifter som eleverna kan göra både enskilt och i grupp, samt extra material med länkar till vidare läsning och YouTube-klipp. Avsnittet bjuder också på ett antal självrättande övningar.

Nytt avsnitt i Forskningstorget om corona-viruset

Vad är Forskningstorget?

På Forskningstorget lyfter vi upp aktuell och intressant naturvetenskaplig och teknisk forskning. Du hittar Forskningstorget i biblioteket för:

Forskningstorget