Nytt läromedel för sfi kurs B – demo ute nu!

Till skolstarten i augusti 2020 släpper vi ett nytt läromedel för sfi kurs B. Redan nu finns ett färdigt arbetsområde som demo. Välkommen in och kika! 

Digilär Sfi bygger på Natur & Kulturs läromedel Gilla svenska och är ett engagerande läromedel där eleven möter språket genom text, bild, ljud och film. Här finns övningar som tränar de fem färdigheterna läsa, höra, samtala, berätta och skriva, med direkt koppling till kursplanen i sfi. Fokus ligger på ett funktionellt språk som eleverna snabbt kan använda.

Välkommen att kika på demon

Har du inte provat Digilär än?
Skapa ett gratis testkonto så kan du prova vår demo under hela vårterminen 2020.

Är du redan Digiläranvändare?
Logga in på Digilär och besök din hemskärm. Tryck på fliken ”Lägg till eget läromedel” så kan du omgående testa demoversionen liksom våra övriga läromedel under hela vårterminen 2020.

Nyfiken på läromedlet? Nu kan vi presentera en demo med det första arbetsområdet Väder och kläder som består av elva arbetsflöden. Läs nedan – lite kortfattat om några av dem:

 • I arbetsflödet Läsa får eleverna läsa en kort berättelse.
 • Höra gör de fyra korta hörövningar.
 • Samtala och Berätta har eleverna möjlighet att diskutera olika ämnen, till hjälp finns filmade samtal som inspiration.
 • I arbetsflödet Hur säger man? får eleverna lyssna på några dialoger och träna sitt uttal. Här finns det möjlighet att spela in och ladda upp en ljudfil för feedback.
 • Arbetsflödet Skriva är uppbyggt med utgångspunkt i cirkelmodellen. Först får eleverna arbeta med en exempeltext, därefter kommer två skrivuppgifter, en gemensam och en enskild.
 • I arbetsflödet Läs och förstå text och bild får eleverna läsa olika typer av korta texter som de kan möta i vardagen.

Vad är ett arbetsflöde?

Ett arbetsflöde är övningar som kommer i en viss ordning. Eleverna lotsas stegvis genom läromedlets övningar och arbetsuppgifter och kan arbeta individuellt i sin egen takt. Varje arbetsflöde tränar en färdighet.

I varje arbetsområde finns det uppgifter som tränar elevernas digitala kompetens, det kan vara enkla uppgifter som att exempelvis bildsöka ord eller lite svårare uppgifter där eleverna behöver söka efter information. I slutet av arbetsområdena finns tre diagnoser som kan användas som test. Läraren ger eleverna tillgång till diagnoserna och eleverna har ett begränsat antal försök att göra dem.

I alla arbetsflöden hittar du ett stort antal självrättande webbövningar under rubriken Träna ord och grammatik. Övningarna är indelade i fem grammatiska moment: substantiv, verb, pronomen, adjektiv och meningsbyggnad och tränar ord och fraser från arbetsområdet.

Stöd i din undervisning
I lärarhandledningen hittar du allt du behöver för att arbeta med läromedlet. Materialet består av lärarinstruktioner och ett stort antal kopieringsunderlag, skrivmallar, bedömningsmatriser samt kapiteltester och NP-liknande nivåtester.

Till höstterminen kompletteras läromedlet med ytterligare 11 arbetsområden:

 • Bostad
 • Arbete och vardag
 • Leva tillsammans
 • Mat och dryck
 • Resa i vardagen
 • Vänskap
 • Skola och utbildning
 • Sport och fritid
 • Hälsa
 • Teknik
 • Högtider
sfi-lasa