Finally – nu kommer Digilär Engelska för årskurs 4!

Grattis alla engelsklärare på mellanstadiet! Lagom till skolstarten 2020 släpper Natur & Kultur ett nytt heldigitalt basläromedel i engelska för årskurs 4. Läromedlet bygger på vårt populära läromedel Skills och i dagarna rullade vi ut en demo.

Digilär Engelska är ett varierat läromedel med tydlig struktur där eleverna får möjlighet att på ett roligt och inspirerande sätt utveckla sin språkliga kompetens. Varje årskurs innehåller ett antal arbetsområden som i sin tur består av fyra olika områden: i Tibbo’s story får eleverna följa den skönlitterära berättelsen om utomjordingen Tibbo som kommer till England för att finna “the hands of time”. Grammatik och språkliga företeelser presenteras i Goodie Bag och i Fabulous facts får eleverna utveckla sina kunskaper i realia genom intressanta faktatexter. Get talkingbestår av korta, animerade filmer som inspirerar eleverna till interaktion. I varje unit finns också arbetsområdet Writing skills där eleverna får träna på att läsa, skriva och muntligt presentera en viss texttyp.

Läromedlet innehåller rikligt med interaktions- och hörövningar liksom uppgifter som utvecklar elevernas ordförråd och språkliga kompetens och all text är inläst av professionella röstskådespelare.

Välkommen att prova ett sprillans nytt heldigitalt läromedel i engelska för årskurs 4! 

Ta del av demon redan nu

I demon kan du titta närmare på det första arbetsområdet Meet Tibbo. Här får eleverna träffa Tibbo för första gången, träna på hälsningsfraser, lära sig singular och plural samt siffror och läsa en kort faktatext om rymden.

Har du inte provat Digilär än?
Skapa ett gratis testkonto så kan du prova vår demo under 30 dagar.

Är du redan Digiläranvändare?
Logga in på Digilär och besök din hemskärm. Tryck på fliken ”Lägg till eget läromedel” så kan du omgående testa demoversionen liksom våra övriga läromedel under 30 dagar.

omslag-unit1
film-arbetsflode
berattelse
oversikt-eng-4