Forskningstorget: Biologisk mångfald – varför och för vem?

Häng med in i ett nytt spännande avsnitt av Forskningstorget som ger eleverna kunskap, insikt och förståelse för biologisk mångfald.

Har du någon gång funderat över hur många olika sorters träd det finns i skogen? Att alla träd inte är likadana kallas för biologisk mångfald. Och visste du förresten att på en äng som inte gödslas går det att hitta upp till 60 arter på en kvadratmeter?

Eleverna får även lära sig om hur många arter det finns på jorden, vilka arter som behöver skyddas och vem som skyddar den biologiska mångfalden. Vi förklarar också begreppet artrikedom – och hur det kommer sig att abborre och mört kan leva tillsammans i samma vatten. 

Som alltid finns det tillhörande uppgifter som eleverna kan göra både enskilt och i grupp, samt extra material med länkar till vidare läsning. Avsnittet bjuder också på ett antal självrättande övningar. 

Vad är Forskningstorget?

På Forskningstorget lyfter vi upp aktuell och intressant naturvetenskaplig och teknisk forskning. Du hittar Forskningstorget i biblioteket för:

Forskningstorget